Λατινικά Β’ Λυκείου κείμενο 4: Ασκήσεις 

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό

Επιμέλεια: Δήμητρα Ιωαννίδου

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ – ΜΑΘΗΜΑ IV

ΚΕΙΜΕΝΟ

Apud antīquos Rōmānos concordia maxima sed avaritia minima erat. Rōmāni in suppliciis deōrum magnifici sed domi parci erant. Iustitiā inter se certābant et patriam curābant. In bello pericula audaciā propulsābant et beneficiis amicitias parābant. Delecti consultābant patriae; eis corpus ex annis infirmum sed ingenium propter sapientiam validum erat.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα << Rōmāni in suppliciis…. amicitias parābant>>.

_____________________________________________________________________                                           _____________________________________________________________________                  

  1. Να κλιθούν στις πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών τα ουσιαστικά: ingenium, deōrum, patriam, annis. Έπειτα να δηλωθεί το γένος αυτών.

_____________________________________________________________________                                 

_____________________________________________________________________

  1. Σύμφωνα με το κείμενο, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των αρχαίων Ρωμαίων όσον αφορά τη συμπεριφορά σε ιδιωτικό και συλλογικό επίπεδο;

_____________________________________________________________________                                           _____________________________________________________________________                                          

 

  1. Στα ρήματα που δίνονται να γράψετε τους αρχικούς χρόνους αυτών και έπειτα να κλίνετε τον παρατατικό οριστικής έγκλισης: certābant, curābant, propulsābant, parābant.

_____________________________________________________________________                                           _____________________________________________________________________                                          

  1. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι τύποι του κειμένου που είναι έντονα γραμμένοι.(πλήρης αναγνώριση, οποιαδήποτε ατελής απάντηση θα θεωρείται λανθασμένη).

 ____________________________________________________________________                                           _____________________________________________________________________                                          

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό*

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook