Στις 4 Μαρτίου 2020 δημοσιεύθηκε η απόφαση 317/2020 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι τα ηλικιακά όρια των γυναικών με ανήλικο τέκνο ισχύουν για λόγους ισότητας και για τους άντρες με ανήλικο, οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31.12.2010.

Ειδικότερα, με την ως άνω απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου για αναίρεση της 790/2016 απόφασης του II Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με την τελευταία είχε κριθεί ότι πρέπει να εφαρμοστούν και στην περίπτωση πατέρα ανήλικου τέκνου, τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που ίσχυαν για τις γυναίκες υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο, οι οποίες, εφόσον μέχρι 31.12.2010 έχουν συμπληρώσει 25 έτη συντάξιμης υπηρεσίας, δικαιούνται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους. Και τούτο διότι, κρίθηκε α) ότι η διάταξη του άρθρου 56 παρ.1 περ. β’ του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, με την οποία θεσπίζεται για τις υπαλλήλους με ανήλικο τέκνο, οι οποίες συμπληρώνουν 25ετή συντάξιμη υπηρεσία μέχρι 31.12.2010, μικρότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης (50o έτος) έναντι των ανδρών υπαλλήλων, συνιστά δυσμενή διάκριση εις βάρος των τελευταίων με μόνο κριτήριο το φύλο τους, καθώς και για το λόγο β) ότι η διάκριση αυτή αντίκειται τόσο στην αρχή της ισότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 του Συντάγματος, όσο και στο άρθρο 141 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά το μέρος που με τις συνταξιοδοτικές αυτές ρυθμίσεις σκοπείται η προστασία της οικογένειας και των παιδιών, δεν επιτρέπεται η διαφορετική μεταχείριση των δύο φύλων, δοθέντος ότι και οι δύο γονείς έχουν, δεδομένων των σύγχρονων κοινωνικών συνθηκών, τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια βάρη στο πλαίσιο της προστασίας και ανατροφής των τέκνων τους, καθώς και της λειτουργίας και της ενότητας της οικογένειας. Η αδιανόητη δυσμενής διάκριση από το νομοθέτη, σε ομάδες ασφαλισμένων με ίδιες προϋποθέσεις ασφάλισης και ηλικίας, με μόνη τη διάκριση το φύλο, ούτε από καθαρά βιολογικές μεταξύ τους διαφορές δικαιολογείται, ούτε θετικό μέτρο συνιστά για την προώθηση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων και την άρση τυχόν υφιστάμενων ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών, αλλά απλώς τίθενται σε ευνοϊκότερη θέση έναντι του άλλου φύλου με το να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε μικρότερη ηλικία σε σχέση με τους άνδρες.

Ζητούμε

στο πλαίσιο αυτό, την άμεση έκδοση νομοθετικής ρύθμισης, που θα εξισώνει και επισήμως τα ηλικιακά όρια μεταξύ αντρών και γυναικών, σε συμμόρφωση προς την αρχή της ίσης μεταχείρισης των δύο φύλων και της απαγόρευσης δυσμενών διακρίσεων λόγω φύλου. Διαφορετικά, να αναμένετε νέες δικαστικές προσφυγές από άνδρες που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, αυξάνοντας το κόστος αποζημίωσης, με σκοπό να πετύχουν το ευνοϊκότερο και γι’ αυτούς αποτέλεσμα.

Με αυτόν τον τρόπο θα αποκατασταθεί το αίσθημα του δικαίου στους πολίτες, θα αρθεί η αδικία πολλών ετών, ενώ ταυτόχρονα το κράτος θα γλυτώσει από τις συνέπειες του δεδικασμένου στις δικαστικές διεκδικήσεις πολιτών.

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. (26/10/2020)

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook