Ενεργοποιείται το ανοιχτό μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543 για τις θέσεις όπως περιγράφονται ακολούθως:

• Εποπτών για την εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συγγραφή νέων Εκπαιδευτικών Πακέτων και Επιμορφωτικού Υλικού για υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών (κατηγορία 2), για τα Γνωστικά Αντικείμενα όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

2.8.3 Γεωγραφία (Δημοτικό)  1 ΘΕΣΗΥπομητρώο 14
4.2.1 Μουσική (Δημοτικό)1 ΘΕΣΗΥπομητρώο 26
4.4 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο)1 ΘΕΣΗΥπομητρώο 28

 

 • Επόπτη για την εκπόνηση Επιμορφωτικού Υλικού για υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών (κατηγορία 3) για το Γνωστικό Αντικείμενο, όπως περιγράφεται παρακάτω:

 

2.8.4 Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Α/θμια, Β/θμια)1 ΘΕΣΗΥπομητρώο 14

 

• Εκπονητών για τα Προγράμματα Σπουδών και το Υποστηρικτικό Υλικό καθώς και την εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συγγραφή νέων Εκπαιδευτικών Πακέτων και Επιμορφωτικού Υλικού (κατηγορία 1), για τα Γνωστικά Αντικείμενα όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

1.2. Οικιακή Οικονομία» (Γυμνάσιο)2 ΘΕΣΕΙΣΚοινωνικές Επιστήμες
3.3.1 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο);1 ΘΕΣΗΑνθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία
3.3.2 Αρχαία Ελληνικά (Γυμνάσιο)1 ΘΕΣΗΑνθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία
3.6.3 Γερμανικά2 ΘΕΣΕΙΣΑνθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία
4.1.1 Εικαστικά/Αισθητική Αγωγή (Δημοτικό);2 ΘΕΣΕΙΣΤέχνες και Πολιτισμός

 

• Εκπονητών για την εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών για τη συγγραφή νέων Εκπαιδευτικών Πακέτων και Επιμορφωτικού Υλικού για υπάρχοντα Προγράμματα Σπουδών (κατηγορία 2), για τα Γνωστικά Αντικείμενα όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

2.4.2 Βιολογία (Γυμνάσιο)2 ΘΕΣΕΙΣΦυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά
2.8.3 Γεωγραφία (Δημοτικό) ;2 ΘΕΣΕΙΣΦυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά;
3.7 Ιταλικά (Γυμνάσιο)2 ΘΕΣΕΙΣΑνθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία
4.4 Σχέδιο (Ελεύθερο, Γραμμικό) (Λύκειο)2 ΘΕΣΕΙΣΤέχνες και Πολιτισμός

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από Δευτέρα 19.10.2020 και ώρα 11:00 έως και Δευτέρα 02.11.2020 και ώρα 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και το σχετικό απαιτούμενο δείγμα.

Σχετική Πρόσκληση: http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/mitroa/mis-5035542-mis-5035543

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook