Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), κατά την περίοδο του σχολικού έτους 2020-2021, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθησης 2014-2020».

Σε αυτό το πλαίσιο, δημοσιεύεται Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών/ριών Δ.Ι.Ε.Κ., στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας.

Το Περιεχόμενο του προγράμματος επιμόρφωσης διαμορφώνεται ως εξής:

  • Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): «Θεσμικό πλαίσιο – διαδικασίες υλοποίησης «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας», 6 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): «Προγράμματα Σπουδών Μαθητείας», 6 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): «Υγεία και Ασφάλεια εργασίας», 6 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4α): «Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων», 3 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4β): «Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση», 3 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 5 (ΘΕ5): «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση», 6 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 6 (ΘΕ6): «Επιχειρηματικότητα», 6 ώρες
  • Θεματική Ενότητα 7 (ΘΕ7): «Καλές Πρακτικές – Συμπεράσματα», 3 ώρες

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, διάρκειας 39 ωρών, για εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές/ριες θα πραγματοποιηθεί με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονη τηλεκπαίδευση) και προγραμματίζεται (ενδεικτικά) σε τρίωρες επιμορφωτικές συνεδρίες, δύο (2) ή τρεις (3) ανά εβδομάδα, κατανεμημένες σε διάστημα από οκτώ (8) έως δέκα (10) εβδομάδες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

  • Εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ., που έχουν σε Α΄ ή Β΄ ανάθεση τα μαθήματα τομέων της Β΄ τάξης και τα μαθήματα ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης, όλων των ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ.
  • Εκπαιδευτές/ριες των Δ.Ι.Ε.Κ. στους οποίους/ στις οποίες ανατίθενται τα μαθήματα των ειδικοτήτων όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ.

οι οποίοι/ες:

α) δεν είχαν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στην Α΄ Φάση, στον 1ο και 2ο Κύκλο της Β΄ Φάσης επιμόρφωσης,

β) είχαν υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στην Α΄ Φάση, στον 1ο και 2ο Κύκλο της Β΄ Φάσης επιμόρφωσης, αλλά δεν είχαν επιλεγεί για οποιονδήποτε λόγο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί/ εκπαιδευτές/ριες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στη σχετική πρόσκληση.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 19/10/2020 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής η Παρασκευή 13/11/2020 και ώρα 15:00.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook