Προκηρύχθηκε η  πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων, ως εκπαιδευτικών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Σχολών Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Κρήτης (με έδρα το Ρέθυμνο) και Ρόδου του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2020-2021. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Από 7/10/2020 έως και 13/10/2020.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Η σχετική αίτηση εδώ

Διαβάστε ακόμα:

ΥΠΑΙΘ: Προσλήψεις 6.465 αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

Ανακοινοποίηση των προσλήψεων (5/10) μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2020-2021

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook