ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

για εκπαιδευτικούς φιλόλογους με τίτλο

«Αρχαία Ελληνικά και Μέση Εκπαίδευση: γνωστικό αντικείμενο, αρχαιογνωσία και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές»

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Αρχαία Ελληνικά Και Μέση Εκπαίδευση: γνωστικό αντικείμενο, αρχαιογνωσία και καινοτόμες διδακτικές τεχνικές» συγχωνεύει τα τρία προσφερόμενα αρχαιογνωστικά επιμορφωτικά προγράμματα στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης, ΚΕΔΙΒΙΜ του Α.Π.Θ. σε ένα ενιαίο επιμορφωτικό πρόγραμμα σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με πρωτοποριακό υλικό (κείμενα, παραδείγματα, βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, έργα τέχνης) και με τις προδιαγραφές της διά βίου εκπαίδευσης.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και έχει επτάμηνη διάρκεια. Για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης απαιτείται η εξ αποστάσεως  παρακολούθηση 300 διδακτικών ωρών (με ασύγχρονη και σύγχρονη τηλεκπαίδευση, βιντεοσκοπημένη διδασκαλία των διδασκόντων, μελέτη υλικού και εκπόνηση δραστηριοτήτων). Το πρόγραμμα θα διαρκέσει από  28 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 9 Μαΐου 2021 και συνοδεύεται από βεβαίωση συμμετοχής ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης με 17,5 μονάδες ECTS.

Στόχοι

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα εκκινεί από τη θέση  ότι όποιος διδάσκει ή θα κληθεί να διδάξει Αρχαία Ελληνικά στη Μέση Εκπαίδευση βρίσκεται απέναντι σε μαθητές οι οποίοι δεν θεωρούν διόλου αυτονόητη τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών. Ο σύγχρονος φιλόλογος πρέπει να διαθέτει  εφόδια, για να καταστήσει σαφές στους μαθητές του ότι ο Όμηρος, ο Πλάτων, ο Θουκυδίδης, ο Σοφοκλής, ο Δημοσθένης είναι πάντοτε «ζωντανές παρουσίες», όχι στεγνά κείμενα. Η  επαφή με τον αρχαίο κόσμο απαιτεί εκσυγχρονισμό, διαθεματικές γνώσεις και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, ο φιλόλογος πρέπει να θεωρεί τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ως μέσο συνολικής ανάπτυξης της προσωπικότητας του μαθητή και προετοιμασίας του για τη ζωή-εργασία, όχι ως ένα απολιθωμένο παρελθόν χωρίς σχέση με το παρόν. Στο τέλος του Προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που αφορούν: (α) τη στέρεη φιλολογική κατάρτιση χωρίς σχολαστικισμό, (β) τη χρήση των νέων ηλεκτρονικών φιλολογικών εργαλείων στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών (γ) την ανάλυση κειμένων από τα σημαντικότερα είδη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας (έπος, τραγωδία, ιστοριογραφία, φιλοσοφία, ρητορική), σε όλα τα επίπεδα: τη γλώσσα, την ιδεολογία, την πολιτική, την αισθητική, τους θεσμούς, τις αξίες, (δ) τις ιδεολογικές, κοινωνικές και θρησκευτικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων, όπως εκφράζονται μέσω των έργων της αρχαίας ελληνικής τέχνης (δ) τη χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας (ενεργητική, συνεργατική και βιωματική μάθηση και  συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές), αλλά και τη συμβολή των φιλολογικών μαθημάτων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής και την επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών.

Σε ποιους απευθύνεται:

  • σε εν ενεργεία φιλολόγους της Μέσης Εκπαίδευσης
  • σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Αρχαιολογίας και Πολιτισμικών Πόρων)
  • σε καθηγητές ή αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν μια ουσιαστική γνωριμία με τα αρχαία ελληνικά κείμενα μέσα από μια σύγχρονη ματιά
  • σε αδιόριστους Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης
  • σε εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να γίνουν Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
  • σε Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
  • σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό με στόχο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό
  • Έλληνες εκπαιδευτικούς που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και διδάσκουν εκεί την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη
  • σε αλλοδαπούς εκπαιδευτικούς του εξωτερικού που αποφοίτησαν από ελληνικά πανεπιστήμια ή τμήματα ελληνικών σπουδών του εξωτερικού και διδάσκουν την ελληνική γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη.

Kόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 800 Ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.

1.     ΑΜΕΑ, έκπτωση 20% (640)

2.     Άνεργοι με κάρτας ανεργίας σε ισχύ, έκπτωση 10% (720)

3.     Προσωπικό ΑΠΘ έκπτωση 10% (720)

Οι παραπάνω εκπτώσεις δεν ισχύουν αθροιστικά.

Το ποσό θα καταβληθεί σε δύο δόσεις (η πρώτη δόση 20-28/9/2020 και η δεύτερη 1-10/2/2021).

Διδάσκοντες

Στο πρόγραμμα διδάσκουν ο Ευάγγελος Αλεξίου (Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος), η Μαρία Γκιρτζή (Διδάκτωρ Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Μπέρμινγχαμ, Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου), η Άννα Λάμαρη (Επίκ. Καθηγήτρια Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ), η Ιωάννα Παπαβασιλείου (Αναπλ. Καθηγήτρια της Διά Βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) ο Χρήστος Τσαγγάλης (Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Α.Π.Θ.), και ο Βασίλειος Τσιότρας (Διδάσκων-Ειδικός Επιστήμων του τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ.).

Χώρος διεξαγωγής του προγράμματος

Τα μαθήματα θα διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και τηλεκπαίδευσης.

Κωδική ονομασία προγράμματος: Αρχαία 300

ECTS: 17,5

Δίδακτρα προγράμματος: 800 € *υπάρχει εκπτωτική πολιτική

Έναρξη Προγράμματος: 28/09/2020
Λήξη Προγράμματος: 09/05/2021

Υποβολή αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 26/08/2020 μέχρι 20/09/2020 μόνο ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.diaviou.auth.gr/progr-forms/archea-12/

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Προγράμματος κ. Ευάγγελο Αλεξίου ([email protected]) τηλ. επικοινωνίας: 2310997137 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook