Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ’ Λυκείου: Διαγώνισμα – Μικροοικονομία

Της Όλγας Ντανοπούλου

Θέμα Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ):

  1. Η μεταβολή του ποσοστού ανεργίας μεταβάλλει την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.
  2. Ο καταναλωτής ο οποίος προσπαθεί να επιλέξει εκείνα τα αγαθά και σε εκείνες τις ποσότητες που του επιτρέπει το εισόδημα του , με σκοπό να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά του, ονομάζεται ορθολογικός.
  3. Όταν μεταβάλλεται η τεχνολογία έχουμε μεταβολή στη συνάρτηση παραγωγής.
  4. Οι καμπύλες του μέσου και οριακού προϊόντος έχουν μια συνεχόμενη ανοδική πορεία εξαιτίας του νόμου της φθίνουσας απόδοσης.
  5. Η καμπύλη προσφοράς της επιχείρησης δείχνει τις ποσότητες που είναι διατεθειμένη να προσφέρει η επιχείρηση σε κάθε επίπεδο της ποσότητας.

Σε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις  να γράψετε τον αριθμό της πρότασης στο τετράδιο σας και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2.

Διαγώνισμα - Μικροοικονομία

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα, η μετατόπιση της καμπύλης προσφοράς από S1   →  S2 προήλθε από:

Α) χειροτέρευση των καιρικών συνθηκών

Β) μείωση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών

Γ)μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων

Δ) χειροτέρευση της τεχνολογίας παραγωγής

Α3.  Όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται , τότε ceteris paribus η ζήτηση:

Α) σε συμπληρωματικά αγαθά αυξάνεται

Β) σε συμπληρωματικά αγαθά μειώνεται

Γ)σε υποκατάστατα αγαθά μειώνεται

Δ) σε συμπληρωματικά αγαθά παραμένει σταθερή

 

Θέμα Β

Β1. Ποιες αποφάσεις παίρνει το νοικοκυριό όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του εισοδήματός του και από ποιους παράγοντες επηρεάζονται οι αποφάσεις αυτές;

Β2.Να αναπτύξετε το οικονομικό κύκλωμα και τι είδους ροές αναπτύσσονται μεταξύ των βασικών μονάδων ενός οικονομικού συστήματος;

 

Θέμα Γ

 Έστω ότι η συνάρτηση ζήτησης ενός καταναλωτή για ένα κατώτερο αγαθό Χ είναι QD=100-P και μειώνεται το εισόδημα του με αποτέλεσμα να μεταβληθεί 10% η ζήτηση του αγαθού.

Α) Να υπολογίσετε τη νέα συνάρτηση ζήτησης του καταναλωτή.

Β) Μετά τη μεταβολή του εισοδήματος να βρεθεί το σημείο (P,Q) στο οποίο μεγιστοποιείται η συνολική δαπάνη του καταναλωτή.

Γ) Σε κοινό διάγραμμα να απεικονίσετε τις παραπάνω μεταβολές που επέρχονται στη ζήτηση του αγαθού.

 

Θέμα Δ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας

Αριθμός Εργατών (L)Οριακό Προϊόν (ΜP)
0
180
2140
3180
4200
5120
660
720
810

 

 Το σταθερό κόστος ανέρχεται σε 2000 χρηματικές μονάδες . Το κόστος πρώτης ύλης είναι 50 χρηματικές μονάδες ανά μονάδα προϊόντος και κάθε εργάτης αμείβεται με 500 χρηματικές μονάδες.

Α) Να κατασκευαστεί ο πίνακας και η καμπύλη προσφοράς

Β) Σε ποιο επίπεδο απασχόλησης εμφανίζονται οι συνέπειες του νόμου φθίνουσας απόδοσης. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Γ) Να βρεθεί η μεταβολή του μεταβλητού κόστους καθώς η παραγωγή αυξάνεται από  730 χ.μ. σε 790 χ.μ.

Δ) Να βρεθεί η τοξοειδής ελαστικότητα προσφοράς όταν η τιμή του αγαθού μειώνεται από 100 χ.μ. σε 75 χ.μ. Να χαρακτηρίσετε την προσφορά.

Όλγα Ντανοπούλου*
Οικονομολόγος

Διαβάστε ακόμα:

ΑΟΘ Γ΄ Λυκείου: Ασκήσεις στο 2ο Κεφάλαιο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook