Μέχρι και την Τετάρτη 19 Αυγούστου 2020 έχουν τη δυνατότητα τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που είναι εγγεγραμμένα στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ για υποβολή δήλωσης προτιμήσεων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Ειδικότερα:

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr/).

Κατά τη διαδικασία επιλογής προτιμήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων περιοχών προτίμησης αναπληρωτών (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο καθώς και τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).

Υποψήφιοι με περισσότερους από έναν κλάδο, οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός ισχύοντες αξιολογικούς πίνακες, υποβάλλουν διακριτή αίτηση για πρόσληψη για κάθε έναν από τους κλάδους αυτούς. Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της άλλης. Ο υποψήφιος, εφόσον επιθυμεί να δηλώσει προτίμηση για πρόσληψη για το σύνολο των διαθέσιμων περιοχών και των διαθέσιμων ΚΕΣΥ, οφείλει να τα επιλέξει όλα, με τη σειρά που επιθυμεί.

Στις προτιμήσεις των υποψηφίων η ένδειξη (Π.Ε.) δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπαίδευσης και η ένδειξη (Δ.Ε.) τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπαίδευσης. Σημειώνεται ότι οι περιοχές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, πλήρους και μειωμένου ωραρίου, είναι ξεχωριστές επιλογές στην αναπτυσσόμενη λίστα της ηλεκτρονικής αίτησης.

Υποψήφιοι για τους οποίους, στον οικείο αξιολογικό πίνακα κατάταξης (όπως δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και κοινοποιήθηκε αρμοδίως στο Υπουργείο), έχει καταγραφεί πιστοποιημένη επάρκεια στη Γραφή Braille ή/και στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές, κατά προτεραιότητα, σε ΣΜΕΑΕ που φοιτούν μαθητές με προβλήματα όρασης ή κωφοί και βαρήκοοι μαθητές αντίστοιχα κατά τα οριζόμενα στον ν. 4589/2019 (παρ. 1, άρθρο 59 για τα μέλη ΕΕΠ και παρ. 2, άρθρο 60 για τα μέλη ΕΒΠ).

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Από 13/8 η αίτηση – δήλωση περιοχών προτίμησης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

ΦΕΚ: Η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook