Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και  Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) σύμφωνα με  τον νόμο 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 111/12.6.2020) και την αριθ. 75/ΕΕΠΠΣ/01.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ) Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021, προέβη σε ανακοίνωση με ανακοινοποίηση στο ορθό των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση των κενών θέσεων στα (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.).

ΑΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΑΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΑΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΑΒΑΘΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΑΒΑΘΜΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΒΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 

ΒΒΑΘΜΙΑΣ ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Νέα ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ (Τελικό)

Α ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Α ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Α ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Α ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ 

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ 

Β ΒΑΘΜΙΑ ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 

Σχετικό άρθρο:

Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία: Ανακοινώθηκαν οι τελικοί πίνακες για την πλήρωση θέσεων – Συμπληρωματικές δηλώσεις

Διαβάστε ακόμα:

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook