Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση σχετικά με τη διαδικασία Προκήρυξης Θέσεων και Επιλογής Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83). 

Προκήρυξη – Δικαιολογητικά

Η πλήρωση θέσεων των κατηγοριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) γίνεται με ανοιχτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης. Με Πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση, μετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εφόσον υφίστανται Τομείς στα Τμήματα και το αντικείμενο της θέσης εντάσσεται σε ορισμένο Τομέα, εκδίδεται η προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Η εισήγηση και η απόφαση για την προκήρυξη της θέσης πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες ως προς την αναγκαιότητά της, την κατηγορία, το γνωστικό αντικείμενο και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται. […]

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Από 13/8 η αίτηση – δήλωση περιοχών προτίμησης για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Προκήρυξη για αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία – Αιτήσεις έως 23/8

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook