ΑΟΘ Γ΄ Λυκείου: Ασκήσεις στο 2ο Κεφάλαιο

Της Όλγας Ντανοπούλου

ΑΣΚΗΣΗ 1

Στην αρχική τιμή Pa και με αρχικό εισόδημα 1000 χ.μ. ζητούνται 1000 μονάδες. Αν η τιμή αυξηθεί στις 20 χ.μ. , η ποσότητα μεταβάλλεται κατά 200 μονάδες. Αν ταυτόχρονα αυξηθεί και το εισόδημα κατά 500 χ.μ και Εd=-0,2 και Ey=2, να βρεθούν:

Α) η αρχική τιμή Pa.

Β) οι γραμμικές συναρτήσεις ζήτησης πριν και μετά τη μεταβολή του εισοδήματος.

Γ) η τιμή μεγιστοποίησης της συνολικής δαπάνης των καταναλωτών πριν τη μεταβολή του εισοδήματος.

Απάντηση

ΑΟΘ Γ΄ Λυκείου

Α)

Σημείο Β:  PΒ= 20 και QΒ= 1000-200=800

  • Εd Α-Β = ΔQ/ΔP*Pa/Qa

-0,2 = 800-1000 / 20-Pa*Pa/1000

-0,2 = -200 / 20-Pa *Pa /1000

Pa=10

Σημείο Γ:  ΥΓ= 1000+500=1500

Εy Β- Γ =ΔQ/ΔY*Y1/Q1

2 = QΓ-800 / 1500-1000*1000/800

2= QΓ-800 / 500*1000/800

QΓ=900

ΑΟΘ Γ΄ Λυκείου1

 Στο σημείο Μ(μέσο της καμπύλης ζήτησης) γνωρίζουμε ότι :

  1. |Ed|=1
  2. ΣΔ=P*Qd μεγιστοποιείται η συνολική δαπάνη των καταναλωτών.

ΣΔ=30*600=18000

ΑΣΚΗΣΗ 2

Ι. Δίνεται η ατομική γραμμική συνάρτηση ζήτηση Qd=200-10P.

 Να υπολογίσετε την τιμή κατά την οποία η Συνολική Δαπάνη των καταναλωτών είναι ίση με 1000 χ.μ.

ΣΔ = P*Qd

1000 = P*(200-10P)

1000 = 200P-10P2

10P2-200P+1000

P2-20P+100

Δ=(-20)2-4*100

Δ=0

P=-(-20) /2*1

P=10

ΙΙ. Να βρεθεί η αγοραία συνάρτηση ζήτησης των 19 επιπλέον καταναλωτών.

Qd’ = 20*Qd

Qd’ =20(200-10P)

Qd’ = 4000 – 200P

ΙΙΙ. Να βρεθεί η τοξοειδής ελαστικότητα ζήτησης όταν η τιμή αυξάνεται από 1 σε 3 χρηματικές μονάδες και να αιτιολογηθεί η ελαστικότητα ζήτησης. Να χρησιμοποιήσετε την αγοραία συνάρτηση ζήτησης.

ΑΟΘ Γ΄ Λυκείου2

IV. Έστω ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών είναι ευνοϊκές ,με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτηση του αγαθού κατά 10%. Να βρεθεί η νέα αγοραία συνάρτηση ζήτησης.

Qd’’ = Qd +10%*Qd= 1,1*Qd=1,1(4000 – 200P)= 4400-220P

Όλγα Ντανοπούλου*
Οικονομολόγος

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook