Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης προσόντων υποψηφίων εκπονητών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ:9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση.

Οι αποφάσεις αφορούν στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό μητρώο εποπτών/αξιολογητών και εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών του Ι.Ε.Π. για την υποστήριξη των πράξεων με MIS: 5035542 και MIS: 5035543

Υπομητρώα 1,2 και 3 του Γνωστικού Πεδίου Κοινωνικές Επιστήμες (1η Επιτροπή)
Υπομητρώο 4 του Γνωστικού Πεδίου Κοινωνικές Επιστήμες (2η Επιτροπή)
Υπομητρώο 5 του Γνωστικού Πεδίου Κοινωνικές Επιστήμες (3η Επιτροπή)
Υπομητρώο 6 του Γνωστικού Πεδίου Κοινωνικές Επιστήμες (4η Επιτροπή)
Υπομητρώο 7 του Γνωστικού Πεδίου Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά (5η Επιτροπή)
Υπομητρώο 8 του Γνωστικού Πεδίου Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά (6η Επιτροπή)
Υπομητρώα 9 και 10 του Γνωστικού Πεδίου Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά (7η Επιτροπή)
Υπομητρώο 12 του Γνωστικού Πεδίου Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά (8η Επιτροπή)
Υπομητρώα 11, 13 και 14 του Γνωστικού Πεδίου Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά (9η Επιτροπή)
Υπομητρώο 15 του Γνωστικού Πεδίου Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία (10η Επιτροπή)
Υπομητρώο 16 του Γνωστικού Πεδίου Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία (11η Επιτροπή)
Υπομητρώο 17 του Γνωστικού Πεδίου Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία (12η Επιτροπή)
Υπομητρώα 18 και 19 του Γνωστικού Πεδίου Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία (13η Επιτροπή)
Υπομητρώα 20, 21, 22 και 23 του Γνωστικού Πεδίου Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία (14η Επιτροπή)
Υπομητρώο 24 του Γνωστικού Πεδίου Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία (15η Επιτροπή)
Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από την επομένη της ανάρτησης ήτοι Τρίτη 04.08.2020 και ώρα 15:00 έως και Σάββατο 08.08.2020 και ώρα 13:00.

Δείτε αναλυτικά τις αποφάσεις στο http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/2939-27-4-2020-9-7

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php, από την Τρίτη 04.08.2020 και ώρα 15:00 έως και Σάββατο 08.08.2020 και ώρα 13:00.

Διαβάστε ακόμα:

ΣΔΕ 2020: Ανακοινώθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών

ΙΕΠ: Έως τις 7/8 οι ενστάσεις στην πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook