Μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθημέρου υποβολής ενστάσεων, ανακοινώθηκε η οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων, όπως εγκρίθηκαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8141/17-07-2020 (ΑΔΑ: 6Π7ΟΞΛΔ-Α2Ρ) απόσπασμα της 36ης/16-07-2020 Πράξης του ΔΣ του ΙΕΠ, όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5830/18.06.2020 (ΑΔΑ: 6ΞΚΟΟΞΛΔ-4ΝΞ) Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με θητεία τετραετούς διάρκειας.

Δείτε τους πίνακες με τα αποτελέσματα εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Πανελλαδικές 2021: H εξεταστέα ύλη – Υπουργική Απόφαση

ΑΣΕΠ – 3ΕΑ/2019: Εκδόθηκαν οι αναμορφωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook