Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών της προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι        

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τελικά την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 τους αναμορφωμένους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων κατηγορίας ΠΕ κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.04, ΠΕ04.05, ΠΕ06, ΠE11, ΠE60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ86 και ΠΕ87.06 της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019. Αυτοί προέκυψαν:

  • Από την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας που υποβλήθηκαν επί των αναρτηθέντων στις 9-6-2020 τελικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων της εν λόγω Προκήρυξης και
  • Από τη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση της 15ης Ιουλίου 2020 που διεξήχθη στο ΑΣΕΠ για τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους των εν λόγω κλάδων.

Πλέον αναμένουμε την επίσημη δημοσίευσή τους από το Εθνικό Τυπογραφείο και φυσικά την έκδοση σχετικού ΦΕΚ. Στη συνέχεια θα έχουμε την πρόσκληση δήλωσης περιοχών για το διορισμό των 3.549 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (1642 στη Δευτεροβάθμια και 1817 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση). Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο αριθμός, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, καθώς και η περιοχή διορισμού, των θέσεων που πρόκειται να καλυφθούν και καλούνται οι υποψήφιοι που είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για μόνιμο διορισμό σε συγκεκριμένες περιοχές διορισμού, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται στην ίδια απόφαση. Η ανωτέρω δήλωση προτίμησης υποβάλλεται άπαξ και είναι αμετάκλητη. Μετά την υπογραφή της πρόσκλησης από την Υπουργό Παιδείας, θα ακολουθήσει η επίσημη δημοσίευση της πρόσκλησης από το Εθνικό Τυπογραφείο με το αντίστοιχο ΦΕΚ. Υπενθυμίζω ότι θα ανακοινωθούν 3.549 κενά όσα και οι διοριστέοι. Προφανώς τα κενά της ΕΑΕ είναι πολύ περισσότερα και συνεπώς, για παράδειγμα, στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα δοθεί μέρος των συνολικών κενών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Με βάση το άρθρο 48 του ν.4692/20 οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης.
  • Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών.
  • Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται.
  • Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
  • Τέλος με βάση το άρθρο 58 του ν.4653/2020 όσοι/ες διοριστούν και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού, παραιτούνται, αποκλείονται από τους διορισμούς και τις προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Αν το τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.

Με τα σημερινά δεδομένα η ανακοίνωση της πρόσκλησης και των αντίστοιχων κενών θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η ανακοίνωση αυτή, να γίνει αργά την Παρασκευή. 

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 22/7/2020

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Διαβάστε ακόμα:

ΑΣΕΠ – 3ΕΑ/2019: Εκδόθηκαν οι αναμορφωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών

ΣΔΕ 2020: Ανακοινώθηκαν οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτικών

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook