Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Απόφαση σχετικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1

Ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή

Η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή εντάσσεται στον ετήσιο ή στον τριμηνιαίο προγραμματισμό που κάνει το κάθε σχολείο μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και πραγματοποιείται άπαξ κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

Οι εκδρομές αυτές γίνονται ανά σχολείο ή ανά τάξεις και όχι ανά τμήμα. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η πραγματοποίηση χωριστών ημερήσιων εκδρομών ανά τμήμα μιας τάξης, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον αυτό επιβάλλουν ιδιαίτεροι παιδαγωγικοί λόγοι.

Για την πραγματοποίηση της ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής απαιτείται η συμμετοχή του εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνόλου των μαθητών και μαθητριών των τάξεων, για τις οποίες οργανώνεται κάθε ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή.

Η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή πραγματοποιείται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό όπου αναφέρονται o τόπος πραγματοποίησης της εκδρομής (εντός ή εκτός νομού), ο χρόνος αναχώρησης και επιστροφής, το μέσο μεταφοράς, οι εκπαιδευτικοί που θα συνοδεύουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και το όνομα του/της υπευθύνου κάθε εκδρομής. Σημειώνεται ότι η ώρα επιστροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 10η νυχτερινή, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων που κάτι τέτοιο καθίσταται αδύνατο, λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων κ.λπ.).

Αντίγραφο του πρακτικού υποβάλλεται εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων και τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ενημέρωση, ο/η Προϊστάμενος/η της οποίας δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις και προτάσεις, οι οποίες δεν δεσμεύουν τη σχολική μονάδα. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο είναι απαραίτητες αλλαγές στον αρχικό προγραμματισμό, επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία.

Για τη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους. Το σχολείο οφείλει να ενημερώνει για τη μετακίνηση τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τους γονείς/κηδεμόνες, οι οποίοι με υπεύθυνη δήλωσή τους παρέχουν τη συναίνεσή τους ή δηλώνουν τη διαφωνία τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στη δράση. Οι μαθητές και μαθήτριες που δεν παίρνουν μέρος στην εν λόγω δράση δεν προσέρχονται στο σχολείο ή αποχωρούν από το σχολείο με συνοδεία των γονέων/κηδεμόνων τους και τους καταχωρίζεται μία δικαιολογημένη απουσία.

Στην ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών, με δική τους δαπάνη, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων. Σε κάθε περίπτωση, την ευθύνη για την οργάνωση των ημερήσιων εκδρομών και την επιτήρηση των μαθητών και μαθητριών που μετακινούνται, έχουν οι συνοδοί εκπαιδευτικοί. […]

Δείτε ολόκληρη την Απόφαση εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Πρόσκληση για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο ΙΕΠ

ΙΝΕΔΙΒΙΜ: Αναρτήθηκαν οι Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων – «Κ.Δ.Β.Μ.– Νέα Φάση»

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook