Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 25/6/2020 και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

   Σας ενημερώνουμε για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 25 Ιουνίου και τις εξελίξεις με τις αποσπάσεις και τους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΥΣΔΕ

    Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 25 Ιουνίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Έγιναν δεκτές 10 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
  2. Εγκρίθηκαν 7 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός»
  3. Απορρίφθηκε 1 ένσταση εκπαιδευτικού αναφορικά με τις μεταθέσεις σε Μουσικά σχολεία 2020.
  4. Απορρίφθηκε αίτηση απόσπασης εκπαιδευτικού σε Καλλιτεχνικό Σχολείο με τη δεύτερη ειδικότητα που κατέχει.
  5. Συζητήθηκαν 37 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών για τις θέσεις εξειδίκευσης στη συμβουλευτική & στον επαγγελματικό προσανατολισμό των Κ.Ε.Σ.Υ. Εξ αυτών απορρίφθηκαν 6 αιτήσεις που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που είναι οι εξής:

α) Διδακτορικό δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στο πεδίο της Συμβουλευτικής και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας,

β) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή

γ) Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στον Προσανατολισμό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ),

δ) Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δομές επαγγελματικού προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΥΠ, ΓΡΑΣΥ) και κατοχή πιστοποιητικού επιμόρφωσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η παραπάνω επιμόρφωση, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, έχει 5 υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους φορείς αυτού. Επισημαίνεται ότι μόνο για τις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις απόσπασης είναι περισσότερες των προς κάλυψη θέσεων και προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης από τα οικεία ΑΠΥΣΔΕ θα τηρηθεί η μοριοδότηση των αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ.

Τα λειτουργικά κενά ήταν συνολικά 57 και τελικά αποσπώνται 22 εκπαιδευτικοί. Η συζήτηση επί των υπόλοιπων αποσπάσεων θα ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα και οι  αποσπάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τις 15 Ιουλίου! Η συνολική κατανομή των κενών είναι η ακόλουθη:

Π.Δ.Ε.Κ.Ε.Σ.Υ.ΟΡΓ. ΘΕΣΕΙΣΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2019ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 2020
ΑΤΤΙΚΗΣ1ο Α’ ΑΘΗΝΑΣ440
2ο Α’ ΑΘΗΝΑΣ442
1ο Β’ ΑΘΗΝΑΣ331
2ο Β’ ΑΘΗΝΑΣ331
1ο Γ’ ΑΘΗΝΑΣ330
2ο Γ’ ΑΘΗΝΑΣ330
1ο Δ’ ΑΘΗΝΑΣ333
2ο Δ’ ΑΘΗΝΑΣ331
1ο ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ311
2ο ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ312
ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ201
1ο ΠΕΙΡΑΙΑ322
2ο ΠΕΙΡΑΙΑ310
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔΡΑΜΑΣ101
ΕΒΡΟΥ201
ΚΑΒΑΛΑΣ211
ΞΑΝΘΗΣ202
ΡΟΔΟΠΗΣ100
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΛΕΣΒΟΥ212
ΛΗΜΝΟΥ101
ΣΑΜΟΥ101
ΧΙΟΥ110
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΑΙΤ/ΝΙΑΣ303
1ο ΑΧΑΪΑΣ222
2ο ΑΧΑΪΑΣ221
ΗΛΕΙΑΣ202
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΓΡΕΒΕΝΩΝ101
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ111
ΚΟΖΑΝΗΣ210
ΦΛΩΡΙΝΑΣ110
ΗΠΕΙΡΟΥΑΡΤΑΣ100
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ101
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ220
ΠΡΕΒΕΖΑΣ101
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΚΑΡΔΙΤΣΑΣ220
ΛΑΡΙΣΑΣ410
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ330
ΤΡΙΚΑΛΩΝ220
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΖΑΚΥΝΘΟΥ101
ΚΕΡΚΥΡΑΣ211
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ110
ΛΕΥΚΑΔΑΣ101
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ1ο Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ333
2ο Α’ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ320
1ο Β’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ430
2ο Β’ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ300
ΗΜΑΘΙΑΣ211
ΚΙΛΚΙΣ100
ΠΕΛΛΑΣ210
ΠΙΕΡΙΑΣ211
ΣΕΡΡΩΝ202
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ110
ΚΡΗΤΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ421
ΛΑΣΙΘΙΟΥ110
ΡΕΘΥΜΝΟΥ101
ΧΑΝΙΩΝ220
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΚΑΛΥΜΝΟΥ101
ΚΩ101
ΝΑΞΟΥ101
ΡΟΔΟΥ202
ΣΥΡΟΥ110
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΡΓΟΛΙΔΑΣ110
ΑΡΚΑΔΙΑΣ110
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ202
ΛΑΚΩΝΙΑΣ101
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ220
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣ201
ΕΥΒΟΙΑΣ220
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ110
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ210
ΦΩΚΙΔΑΣ101

Β. ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΑΕ

Σχετικά με τους 3.549 μόνιμους διορισμούς στην ΕΑΕ -1817 στην Πρωτοβάθμια και 1642 στη Δευτεροβάθμια ΕΑΕ- αναμένουμε πλέον την έκδοση από το Υπουργείο Παιδείας, της  πρόσκλησης εκπαιδευτικών για δηλώσεις προτίμησης στις διαθέσιμες περιοχές διορισμού. Τα οργανικά κενά επί των οποίων θα γίνουν οι διορισμοί θα είναι όσοι και οι διοριστέοι δηλαδή 3600 περίπου και όχι όλα τα σοβαρά κενά στην ΕΑΕ!  Με βάση το άρθρο 44 του  ν.4692/20:

Η παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο διορισμός των εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη σειρά των κλάδων ή ειδικοτήτων που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων. Εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που διορίζεται κατά τα ανωτέρω, αποκλείεται από τους διορισμούς στους επόμενους κατά σειρά κλάδους ή ειδικότητες, όπου είναι υποψήφιος για διορισμό. Οι εκπαιδευτικοί των κοινών κλάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στην πρωτοβάθμια ή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Παράλληλα με βάση το άρθρο 48 του ν. 4692/2020: Στο άρθρο 16 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), μετά από την παρ. 3 προστίθεται παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης.

Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση. Ειδικά οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές τοποθετούνται κατά τα ανωτέρω υπό τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).».

Οι νεοδιοριζόμενοι τοποθετούνται σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής διορισμού με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) και υποχρεούνται να παραμείνουν στη θέση τοποθέτησής τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) σχολικών ετών. Οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή που επιφέρει μεταβολή της τοποθέτησης αυτής, όπως απόσπαση ή μετάθεση, βάσει γενικής ή ειδικής διάταξης κατά το ως άνω χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση διορισμού στην Ε.Α.Ε. επιπροσθέτως, ο νεοδιοριζόμενος υποχρεούται να υπηρετήσει στην Ε.Α.Ε. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

   Για τη Γενική Εκπαίδευση η τωρινή κατάσταση είναι η εξής: Έχουν σταλεί στο ΑΣΕΠ τα σχετικά αρχεία για την 1ΓΕ ενώ για τη 2ΓΕ μετά τους ΠΕ01, ΠΕ02 έφυγαν για το ΑΣΕΠ πάνω από 70.000 αιτήσεις για τους υπόλοιπους κλάδους ΠΕ. Μέχρι τις 3 Ιουλίου αναμένεται να φύγουν τα αρχεία και για τις υπόλοιπους  τεχνικούς κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Το επόμενο βήμα είναι η έκδοση των προσωρινών πινάκων επί των οποίων θα γίνουν οι προσλήψεις αναπληρωτών/τριων για την επόμενη σχολική χρονιά! Είναι προφανές ότι και οι προσλήψεις με τη χρήση προσωρινών και όχι οριστικών πινάκων, θα προκαλέσει σοβαρά νομικά ζητήματα! Υπενθυμίζω ότι έχουν υποβληθεί 126.000 αιτήσεις και ασφαλώς θα υπάρχουν και χιλιάδες ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων! Η προοπτική χρήσης των κλειδωμένων πινάκων του 2018 – με τις σοβαρές ενστάσεις που θέτει το ΣτΕ- φαίνεται πως δεν προκρίνεται αυτή τη στιγμή! Το βασικό ζητούμενο είναι να έχουμε έγκαιρες προσλήψεις αναπληρωτών πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς στις 7 Σεπτέμβρη! Και φυσικά αναμένουμε τις 5250 μόνιμες προσλήψεις στη Γενική Εκπαίδευση  εντός του 2020 που έχει ήδη ανακοινώσει το Υπουργείο και η Κυβέρνηση της ΝΔ!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 26/6/2020 

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Διαβάστε ακόμα:

Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου η διαδικασία για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 2020

Αίτημα της ΟΛΜΕ για ηλεκτρονική ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών, μετατιθέμενων και αποσπασμένων

Πρότυπα Γυμνάσια – Λύκεια: Τη Δευτέρα 29/6 οι εξετάσεις για την εισαγωγή μαθητών – Αναλυτικές οδηγίες

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook