Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών μετά την ψήφιση του  «σωτήριου» νόμου 4692/2020

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τις σοβαρές εξελίξεις σχετικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών μετά την ψήφιση του «σωτήριου» νόμου 4692/2020:

Από τις 12 Μαΐου είχαμε εντοπίσει το σοβαρό πρόβλημα με την ολοκλήρωση των Υπηρεσιακών Μεταβολών ενόψει –τότε- της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου:

«Παράλληλα θα πρέπει τα ΠΥΣΔΕ να κάνουν και τις απαραίτητες συνεδριάσεις για την κρίση και την τοποθέτηση υπεραρίθμων και τις οριστικές τοποθετήσεις μαζί με τις βελτιώσεις. Οι βασικές εργασίες είναι οι ακόλουθες:

 • Σύνταξη πινάκων οργανικών κενών και πλεονασμάτων
 • Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων και πλεονασμάτων για ρυθμίσεις υπεραριθμίας
 • Υποβολή δηλώσεων τύπου Α΄(αποδοχής ή όχι υπεραριθμίας) κλάδων που θα προκύψει με βάση τα άρθρα 14 του ΠΔ50/96 και του άρθρου 12 του ΠΔ 100/97
 • Χαρακτηρισμός και ανακοίνωση υπεραρίθμων
 • Υποβολή δηλώσεων τύπου Β΄ για τοποθέτηση σε σχολική μονάδα από όσους έχουν χαρακτηρίστηκαν υπεράριθμοι
 • Τοποθετήσεις υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά
 • Ανακοίνωση μορίων εκπαιδευτικών υπεραρίθμων περ. γ (όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν με τη διαδικασία ρύθμισης υπεραριθμίας θα κάνουν δήλωση τύπου Β΄)
 • Ανακοίνωση οριστικού πίνακα μορίων εκπαιδευτικών αιτούντων βελτίωσης
 • Ανακοίνωση κενών οργανικών θέσεων αιτούντων βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης, μετατεθέντων, επανελθόντων από το εξωτερικό και υπεραρίθμων περ. γ΄ (μετά τις ρυθμίσεις υπεραριθμιών)
 • Ενστάσεις για τοποθέτηση υπεραρίθμων
 • Υποβολή αιτήσεων βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης, μετατεθέντων, επανελθόντων από το εξωτερικό, υπεράριθμων περ. γ΄
 • Οριστικές τοποθετήσεις των παραπάνω κατηγοριών
 • Ενστάσεις για οριστικές τοποθετήσεις
 • Υποβολή δηλώσεων Β΄ Φάσης σε εναπομείναντα κενά
 • Τοποθετήσεις Β΄ φάσης οργανικών κενών
 • Ενστάσεις για οριστικές τοποθετήσεις Β΄Φάσης
 • Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που παρέμεινα στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

Οι διαδικασίες αυτές με τα χρονικά περιθώρια που ορίζονται κάθε φορά ξεπερνούν κατά πολύ τον ένα μήνα! Και πάμε τώρα στο πρόβλημα! Στο αναμενόμενο και «σωτήριο» Πολυνομοσχέδιο υπάρχουν σοβαρές αλλαγές για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και δεν επιθυμούν παράταση της θητείας τους και παράλληλα αναμένονται οι αλλαγές στο ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίων και Λυκείων και στις Ομάδες Προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου! Με ποιο τρόπο συνεπώς θα προχωρήσουν οι Υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών όταν αναμένονται τέτοιες αλλαγές; Οι παρενέργειες από τις αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν καθοριστικά τις μεταβολές  και θα προκαλέσουν πολλές αδικίες για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί δεν φέρουν καμία ευθύνη! Αναμένονται πειστικές απαντήσεις».

Μια αναμενόμενη εξέλιξη θα ήταν το Υπουργείο Παιδείας να ζητήσει μια αναβολή των διαδικασιών των Υπηρεσιακών μεταβολών, ενόψει των σοβαρών αλλαγών που προετοίμαζε «για την αναβάθμιση του σχολείου»! Δεν το έκανε και τα Συμβούλια προχώρησαν τις διαδικασίες – κάτι απόλυτα λογικό- με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο!

Επειδή το επιτελικό κράτος όμως, έχει συνέχεια και συνέπεια πάμε να δούμε τη συνέχεια του προβλήματος! Μετά την ψήφιση του ν. 4692 έχουμε πλέον πολλές αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίων και Λυκείων με σοβαρές αλλαγές έως και εξαφάνιση ωρών από κάποιες ειδικότητες, όπως Καλλιτεχνικών, Κοινωνικών Επιστημών, Οικιακής Οικονομίας! Παράλληλα έχουμε ειδικές ρυθμίσεις για την κατά προτεραιότητα τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΠΠΣ και  τη ρύθμιση του άρθρου 48: «Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης».

Μετά τις εξελίξεις αυτές η «επιτελική» λύση που προκρίνεται είναι η εξής: Οι διαδικασίες των Υπηρεσιακών Μεταβολών –που ήταν σε εξέλιξη- ακυρώνονται και θα ξεκινήσουν πάλι από την αρχή με νέο χρονοδιάγραμμα! Με λίγα λόγια οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν εκ νέου να κάνουν όλες τις ενέργειες και τα ΠΥΣΔΕ να συνεδριάζουν μέχρι και τα τέλη Ιουλίου –τουλάχιστον-  για την ολοκλήρωση των μεταβολών αυτών! Τα σχόλια είναι νομίζω περιττά…

Ήδη ένα μεγάλο τμήμα των εκπαιδευτικών διακρίνει από τα πρώτα ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν το δυστοπικό και αβέβαιο εργασιακό μέλλον που προκαλεί ο αντιεκπαιδευτικός  νόμος 4692! Απέναντι στις σοβαρές αυτές εξελίξεις κανείς εκπαιδευτικός δεν μπορεί να μείνει αδιάφορος! Είναι προφανές ότι μόνο ενωμένοι και με αποφασιστικότητα θα αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις στα εργασιακά μας δικαιώματα! Και μην ξεχνάμε ότι οι διαθεσιμότητες του 2013 δεν αφορούσαν μόνο τις συγκεκριμένες ειδικότητες και τους κλάδους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης! Αφορούσαν όλους τους εκπαιδευτικούς αφού είχαμε μια ευθεία αμφισβήτηση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας των εκπαιδευτικών και όλων των δημοσίων υπαλλήλων! Και δεν πρέπει να  σβήσουμε ΠΟΤΕ από τη μνήμη μας  το 2013! Για να μην το ξαναζήσουμε…

Ο αγώνας για την προάσπιση του κοινωνικού αγαθού της Παιδείας και για την οικοδόμηση ενός εκπαιδευτικού συστήματος δημόσιου, δωρεάν και δημοκρατικού, ενός πραγματικά ποιοτικού σχολείου που θα προσφέρει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά και  θα παραμένει ανοιχτό στις ανάγκες όλων των μαθητών/τριών του και της κοινωνίας ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 16/6/2020

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Διαβάστε ακόμα:

Ανακοινώθηκαν οι αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης 2020

Εγκύκλιοι για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου Νηπιαγωγείων και Δημοτικών για το 2020-2021

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook