Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) της 9ης Ιουνίου 2020 «για τις ενστάσεις υποψηφίων ΙΚΥ ΕΚΟ 2017/18» διευκρινίζει τα εξής:

Το ΙΚΥ προχώρησε αυθαίρετα σε διασταλτική εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 64833/Ζ1/10.5.2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1625), με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και η διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017- 2018 από το ΙΚΥ, στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης Επιμελών Φοιτητών/τριών που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ)- Β’ Κύκλος» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Όπως επισήμανε στις 6 Νοεμβρίου 2019 και η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με έγγραφό της προς το ΙΚΥ, τα επιπρόσθετα στοιχεία που δύναται να ζητήσει το ΙΚΥ από τον κάθε υποψήφιο, θα πρέπει να κριθούν μόνο ως διευκρινιστικά κάποιων εκ των υπολοίπων εγγράφων, τα οποία θα πρέπει να στοιχειοθετούν έναν πλήρη φάκελο υποψηφίου. Λοιπά έγγραφα ή άλλα δικαιολογητικά που έρχονται να θεραπεύσουν ελλείψεις στον φάκελο του υποψηφίου, δεν θα έπρεπε να γίνονται δεκτά.

Στις 20 Μαΐου 2020 το ΙΚΥ, προκειμένου να θεραπεύσει τις ανωτέρω εσφαλμένες ενέργειές του, αιτήθηκε προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την τροποποίηση σημείων της προαναφερόμενης ΚΥΑ. Όπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Διγαλάκης το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, με επιστολή του η οποία επισυνάπτεται, τυχόν τροποποίηση της ΚΥΑ μετά την έκδοση της προκήρυξης και συγκεκριμένα ως προς ουσιώδεις όρους της, είναι μη επιτρεπτή και παράνομη ως αντιβαίνουσα στους κανόνες χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Αποτελεί, δε, αδιαφανή και διαβλητή διαδικασία, που είναι πιθανόν να ερμηνευθεί ως διάκριση ή ευμενής μεταχείριση κάποιων υποψηφίων έναντι άλλων, δεν συμβαδίζει με την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και θέτει σε κίνδυνο την επιλεξιμότητα της συνολικής δαπάνης.

Η απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία

Πανελλαδικές 2020: Εγκύκλιος για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 2.909 θέσεις σε ΟΤΑ (Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»)

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook