Εγκύκλιο με διευκρινίσεις σχετικά με την τήρηση και ανάρτηση Απουσιολογίων/Παρουσιολογίων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που απασχολούνται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ κατά την περίοδο της επαναλειτουργίας τους απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το ΥΠΑΙΘ.

Πιο αναλυτικά:

Σχετ. 1: Η με αρ.πρωτ. 1473/09.04.2020 (ΑΔΑ: 96Μ046ΜΤΛΗ-0ΔΓ – Ανακοινοποίηση στο ορθό 16-04-2020) εγκύκλιος της ΕΔ ΕΣΠΑ για την τήρηση απουσιολογίων/παρουσιολογίων σε σχολικές μονάδες (πλην ΚΕΣΥ) κατά την περίοδο εφαρμογής μέτρων αντιμετώπισης κορωνοϊού.

2: Η με αρ.πρωτ.1667/06.05.2020 (ΑΔΑ: ΩΜΠΦ46ΜΤΛΗ-ΟΓ5) εγκύκλιος της ΕΔ ΕΣΠΑ για την τήρηση απουσιολογίων/παρουσιολογίων σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά την περίοδο της σταδιακής επαναλειτουργίας τους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω δύο (2) σχετικών και ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των ΣΜΕΑΕ των δύο βαθμίδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 62359/ΓΔ5/25.05.2020 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα «Προετοιμασία επαναλειτουργίας σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ΣΜΕΑΕ», οι εκπαιδευτικοί καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να παρευρίσκονται από την Πέμπτη 28 Μαΐου, στις θέσεις όπου υπηρετούν το τρέχον σχολικό έτος για την αναγκαία προετοιμασία της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εγκύκλιο καθώς και τον προγραμματισμό για την επαναλειτουργία των ανωτέρω σχολικών μονάδων, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια, θα συμπληρώνονται, ως εξής:

1) Για το χρονικό διάστημα 28/05/2020 – 29/05/2020, τα Απουσιολόγια / Παρουσιολόγια συμπληρώνονται κανονικά για όλους τους αναπληρωτές που απασχολούνται στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στις ΣΜΕΑΕ και στη στήλη ωρολόγιο πρόγραμμα αναγράφεται «προετοιμασία λειτουργίας των σχολικών μονάδων».

2) Από 01/06/2020, ημέρα επαναλειτουργίας των ανωτέρω σχολικών μονάδων, τα Απουσιολόγια/Παρουσιολόγια θα τηρούνται κανονικά για τους αναπληρωτές με συμπλήρωση του ωρολογίου προγράμματος.

3) Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Σπουδών, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ανάθεση μαθημάτων στο πρόγραμμα ολοήμερου παρουσιάζονται καθημερινά στο πρωινό πρόγραμμα, οπότε στο απουσιολόγιο θα συμπληρώνεται το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των αναπληρωτών.

Με την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, εφαρμόζονται εφεξής οι οδηγοί εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και ΠΔΕ.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook