Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ 80), ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ 81), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82), ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ 84), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΤΕ 02.02) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. να υποβάλουν αίτηση από 26-5-2020 έως και 02-6-2020.

Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα προσόντα των υποψήφιων εκπαιδευτικών προς απόσπαση περιγράφονται ακολούθως για τα αντίστοιχα τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που θα αποσπαστούν:

ΤΜΗΜΑ Α’ (ΜΕΛΕΤΩΝ): εμπειρία σε προγραμματισμό και εκπόνηση μελετών, σύνταξη προδιαγραφών, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων τεχνικών μελετών και παροχής συναφών τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών καθώς και στην εκπόνηση κτηριολογικών προγραμμάτων.

ΤΜΗΜΑ Β’ (ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ) : εμπειρία σε προγραμματισμό, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων τεχνικών έργων.

ΤΜΗΜΑ Γ’ (ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) : εμπειρία σε προγραμματισμό, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών δημοσίου.

ΤΜΗΜΑ Δ’ (ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ): εμπειρία σε προγραμματισμό, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών, διαγωνιστική διαδικασία, ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη δημόσιων συμβάσεων παροχής τεχνικών υπηρεσιών, που αφορούν στη συντήρηση και τη λειτουργική υποστήριξη των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης καθώς και εμπειρία συγκρότησης φακέλου, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων ακινήτου, υπέρ του Δημοσίου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για απόσπαση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ 80), ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (ΠΕ 81), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ82), ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ83), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (ΠΕ 84), ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ (ΤΕ 02.02) οι οποίοι δεν έχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στην αντίστοιχη εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αριθ. 47102/E2/16-4-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ).

Η σχετική πρόσκληση εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Αναλυτικά ο τρόπος επαναλειτουργίας Δημοτικών και Νηπιαγωγείων από την 1η Ιουνίου

Πανελλαδικές εξετάσεις 2020: Τα εξεταστικά κέντρα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Διαδικτυακή Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού από την ΟΕΦΕ, τον ΣΕΦΑ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook