13 Μαρτίου – 13 Απριλίου: Ένας μήνας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Δείτε τα σημαντικότερα σημεία των δράσεών κατά τον τελευταίο μήνα, στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως παρουσιάζονται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανταποκρινόμενο στις ραγδαίες εξελίξεις, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σχεδίασε και υλοποίησε τάχιστα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε τρεις άξονες:

1. Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση): απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Για το σκοπό αυτό, διαμορφώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία, για πρώτη φορά, παραμετροποιημένη πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης.

2. Ασύγχρονη: διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον/την εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον/την εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου, σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο. Για το σκοπό αυτό, αναβαθμίζονται διαρκώς οι υφιστάμενες πλατφόρμες ασύγχρονης εκπαίδευσης, ώστε να ανταποκριθούν τεχνικά στον συσσωρευμένο όγκο νέων χρηστών και δεδομένων.

3. Εκπαιδευτική τηλεόρασηː σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και την ΕΡΤ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προχώρησε στην παραγωγή και προβολή τηλεοπτικών μαθημάτων που προβάλλονται μέσω της δημόσιας τηλεόρασης ΕΡΤ2, ως μία σύγχρονη, οπτικοακουστική εκπαιδευτική πρόταση. Απευθύνεται πρωτίστως σε μαθητές Δημοτικού.

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Δωρεάν πρόσβαση σε διαδικτυακές σελίδες: Στην προσπάθεια ενδυνάμωσης, στο μέγιστο βαθμό, των τεχνολογικών επιλογών που διατίθενται σε όλους τους πολίτες υπό τις παρούσες συνθήκες, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ανταποκρίθηκαν στην πρωτοβουλία των συναρμόδιων Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και παραχώρησαν πρόσβαση χωρίς χρέωση στις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία.

Εξοπλισμός: Μέσω ΕΣΠΑ έχει ήδη δοθεί σημαντικός τεχνολογικός εξοπλισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα, και κατατέθηκε με κατεπείγουσα διαδικασία και πρόταση συνολικού ύψους άνω των 20 εκ. € για κάλυψη μέσω ΕΣΠΑ δαπανών εξοπλισμού σχολικών μονάδων (tablets, laptops), δράσεων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, εξοπλισμού ΑΕΙ, εξοπλισμού οικονομικά ασθενών φοιτητών, στέγασης οικονομικά ασθενών φοιτητών. Επιπλέον, ιδιώτες και εταιρείες έχουν προβεί σε σημαντικές δωρεές για περαιτέρω άμεση ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας, εξοπλισμό ο οποίος είναι καθ’ οδόν για σχολεία της χώρας.

Διανομή συγγραμμάτων: Με την συνεργασία των εκδοτικών οίκων, εξασφαλίσαμε τα διδακτικά συγγράμματα του εαρινού 6μήνου να παραδοθούν δωρεάν κατ’ οίκον στους φοιτητές μας.

Τεχνική αναβάθμιση υποδομών Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου: Παράλληλα, με τη καίρια συμβολή του ΕΔΥΤΕ, αναβαθμίζονται οι υφιστάμενες υποδομές του ΠΣΔ, ιδίως με την επέκταση και λειτουργία του e-class από 1 σε 10 εξυπηρετητές (servers), ενώ μελετάται ως επόμενο βήμα και η χρηματοδότηση κεντρικής υποδομής υπολογιστικού νέφους (cloud) για τα σχολεία.

Ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές: στηρίζουμε έμπρακτα το προσωπικό και τους φορείς της ιδιωτικής εκπαίδευσης, καθώς και τις οικογένειες των μαθητών, με εξειδικευμένα μέτρα.

Περιορισμός εξεταστέας ύλης πανελλαδικών εξετάσεων: Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες, αναπροσαρμόσαμε την εξεταστέα ύλη για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δύο επίπεδα τεχνικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθύνονται για βοήθεια στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ομάδα υποστήριξης του σχολείου τους, που αποτελείται από τον διευθυντή και έναν τουλάχιστον εκπαιδευτικό πληροφορικής. Η ομάδα υποστήριξης του σχολείου μπορεί να επικοινωνεί με το Help Desk της Κεντρικής Ομάδας Τηλεκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

mathainoumestospiti.gov.gr: Δημιουργήσαμε, επιπλέον, ιστοσελίδα με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τη δομή, το περιεχόμενο, την πρόσβαση και τη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Σε αυτή τη μάχη δεν είμαστε μόνοι. Μέσα από διεθνείς επαφές και πρωτοβουλίες, αναζητούμε διαρκώς καινούργιες λύσεις για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην παιδεία και περισσότερες δυνατότητες, μέσω διεθνών καλών πρακτικών, για τους νέους μας.

Στο πλαίσιο αυτό, υποδεχθήκαμε στο Υπουργείο Παιδείας την Ευρωπαία Επίτροπο για την Καινοτομία, την Έρευνα, τον Πολιτισμό, την Εκπαίδευση και τη Νεολαία, κα Mariya Gabriel, με την οποία είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ις ευρωπαϊκές συνέργειες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, τις προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, αλλά και τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην εκπαίδευση των κρατών-μελών της ΕΕ. Στη συνέχεια, κατόπιν πρωτοβουλίας μου, συγκλήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της ΕΕ, για να συζητήσουμε τα μέτρα που λαμβάνει κάθε κράτος-μέλος ΕΕ για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, αλλά και τις δράσεις μας για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην εκπαίδευση.

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Παιδείας συνεργάστηκε με την UNICEF για την ένταξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση των παιδιών προσφύγων/μεταναστών και μεταφράστηκαν σε 11 γλώσσες που ομιλούνται σε Δομές οι οδηγίες τόσο για την Σύγχρονη όσο και την Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση, καθώς και για τον τρόπο δημιουργίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από τους γονείς.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Για εμάς, η προσπάθεια αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης είναι εθνική. Για το λόγο αυτό, από τις πρώτες κιόλας ημέρες, ενημέρωσα τηλεφωνικά τους Υπευθύνους Παιδείας των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης για τη δέσμη των πρωτοβουλιών που ανέλαβε αμέσως το Υπουργείο Παιδείας για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σχολεία, ΔΙΕΚ, πανεπιστήμια και ζήτησα τις προτάσεις τους, ενώ τους διαβεβαίωσα ότι είμαστε στη διάθεσή τους για κάθε περαιτέρω επικοινωνία που αφορά στα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στις σχετικές δράσεις του Υπουργείου. Τη Βουλή απασχόλησε επίσης η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω επίκαιρων ερωτήσεων που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΡΑ-25 και συζητήθηκαν στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, στηρίζουμε την εκπαιδευτική κοινότητα, με νέα ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους, που επιτρέπουν τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

Μαθαίνουμε στο σπίτι – ο σύνδεσμος: https://mathainoumestospiti.gov.gr/

Διαβάστε ακόμα:

Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τα εργαστήρια δεξιοτήτων του ΙΕΠ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook