Μέχρι και την Μ. Πέμπτη 16 Απριλίου 2020 θα παραμείνει ανοικτή η πλατφόρμα για την υποβολή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή/και υλικού στην Πλατφόρμα 21+: Εργαστήρια Δεξιοτήτων (https://iep.edu.gr/services/skill_labs/), μετά την παράταση που έδωσε το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Η Πρόσκληση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) ως φορέα υλοποίησης, εκκινεί πιλοτική δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» για την ένταξη νέων θεματικών στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα, προκειμένου ιδίως να ενισχυθεί η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων και δεξιοτήτων της ζωής (δεξιότητες του 21ου αιώνα). Στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εργαστηρίων θα αξιοποιηθούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας σε όλους τους τύπους Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας.

Παράλληλα με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, η λογική του πιλοτικού προγράμματος εξυπηρετεί και έναν άλλο διττό σκοπό:

– την ενίσχυση της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης, με στόχο την πιο άμεση και ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, και
– την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε μεθοδολογίες εργαστηριακής προσέγγισης της διδασκαλίας.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής αυτής δράσης, το ΙΕΠ προσκαλεί ενδιαφερόμενους Φορείς, Οργανισμούς, Ακαδημαϊκά, Ερευνητικά και Επιστημονικά Ιδρύματα που σχετίζονται με το χώρο της εκπαίδευσης να υποβάλουν δοκιμασμένα προγράμματα και εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία θα ανταποκρίνονται στους θεματικούς κύκλους και στους εργαστηριακούς κύκλους δεξιοτήτων που αναφέρονται ακολούθως στην παρούσα πρόσκληση, συνοδευόμενα από τις κατάλληλες μεθοδολογικές οδηγίες.

Τα υποβληθέντα προγράμματα/υλικό θα τύχουν αξιολόγησης και περαιτέρω επεξεργασίας από ειδική ερευνητική ομάδα του Ι.Ε.Π., ώστε να σχεδιαστεί πρόγραμμα σπουδών για κάθε θεματικό κύκλο/εργαστήρι, διαβαθμισμένο ηλικιακά, και να συγκροτηθεί ακολούθως μια ειδική ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα ανοικτών προγραμμάτων σπουδών για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα (Πλατφόρμα 21+). […]

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook