Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. ΔΣ/64529 απόφαση της υπ. αρ. 286/24-11-2017 συνεδρίασης του ΔΣ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. «Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού», (ΦΕΚ Β 317/6.2.2018).

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους Συμβούλους Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού να ενταχθούν στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιπέδου Α1 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η σχετική αίτηση ένταξης υποβάλλεται στο email [email protected] και πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σε αρχείο PDF).

Α. Αρμοδιότητες

Οι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού που εντάσσονται στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α1 του Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού:

 Εκτελούν τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που αφορούν στην πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) και σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, κατάρτιση ή απασχόληση για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαφόρων ομάδων στόχου ανάλογα με το χώρο εργασίας (π.χ. μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές, νέους, ενήλικες, ανέργους, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ.), ήτοι:

 Σχεδιάζουν, οργανώνουν και προετοιμάζουν το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

 Παρέχουν υπηρεσίες Συ.Ε.Π.

 Αξιολογούν, επανασχεδιάζουν και διευρύνουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες Συ.Ε.Π. και την επαγγελματική τους πρακτική.

 Εκτελούν τις επαγγελματικές λειτουργίες και εργασίες που χαρακτηρίζονται από αυξημένες απαιτήσεις ευθύνης και βαθύτερη επιστημονική εξειδίκευση, ήτοι:

 Ασκούν εποπτεία και διασφαλίζουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών Συ.Ε.Π.

 Διεξάγουν έρευνες και παρέχουν εκπαίδευση σχετικά με το θεσμό Συ.Ε.Π.

 Προωθούν την ανάπτυξη εργαλείων επαγγελματικού προσανατολισμού.

Β. Προϋποθέσεις ένταξης

Στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού επιπέδου Α εντάσσονται οι κάτοχοι:

α. Είτε:
τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή σε άλλη επιστήμη με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η εξειδίκευση θα πρέπει να αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή να προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα.

Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και να έχει αντιστοιχηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

β. Είτε
οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και να έχει αντιστοιχηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και διδακτορικού στο πεδίο της συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού/συμβουλευτική σταδιοδρομίας ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό / συμβουλευτική σταδιοδρομίας (Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει εκδοθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένος και να έχει αντιστοιχηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Δείτε την αίτηση στο https://www.eoppep.gr/images/Anakoinwseis/aitisi_entaksis_mitroo_syep.pdf

Διαβάστε ακόμα:

ΚΥΑ για την Ιδιωτική εκπαίδευση: Αναπροσαρμογή διδάκτρων, μέτρα στήριξης εργαζομένων – εργοδοτών και απαγόρευση απολύσεων

Εκπαιδευτές ΔΙΕΚ: Με την επαναλειτουργία των Δημοσίων ΙΕΚ η υπογραφή των συμβάσεων

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook