Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου: Συνδυαστικά ερωτήματα, Ομάδα Β΄

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Της Όλγας Ντανοπούλου

Ερώτηση 1

Η ανεργία, η ανισότητα και η φτώχεια θεωρούνται τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα, διότι επηρεάζουν την κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία των ανθρώπων. Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

Α) Ποιες είναι οι συνέπειες τους στον κοινωνιολογικό ιστό;

Απάντηση: σελ.123-125

«Η ανισότητα, η ανεργία και η φτώχεια θεωρούνται… συμπεριλαμβανομένου και του παράγοντα της κληρονομικότητας»

Προσοχή!!! Συνέπεια της φτώχειας αποτελεί και η παιδική εργασία. Επομένως κάνουμε αναφορά και στην παιδική εργασία  (σελ.125)

 «Μια σημαντική συνέπεια… να συντηρήσουν όλα τα μέλη τους»

Β) Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η αντιμετώπιση τους; Ποιους τρόπους αντιμετώπισης ακολουθούν τα κοινωνικά κράτη (κράτη πρόνοιας);

Απάντηση: σελ.127-128

 «Μπορούν πράγματι να αντιμετωπιστούν… αφορά τους μισθούς, τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση κ.ά.

Γ) Ποιους τρόπους μπορεί να λάβει η κοινωνία τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ανεργίας;

Απάντηση: σελ 128

« Η αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί κομβικό σημείο… απόκτησης άλλων τυπικών προσόντων»

 

Ερώτηση 2

Χάρη στην ποιότητα της σκέψης και του έργου του, αλλά και της ποικιλίας των ενδιαφερόντων του, ο Γερμανός κοινωνιολόγος Βέμπερ είχε καθοριστική επιρροή στην ανάπτυξη της κοινωνιολογίας. Με βάση τη θεωρία του να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

Α) Πως διέκρινε ο Βέμπερ την κοινωνική δράση του ατόμου;

Απάντηση : σελ.20

Β) Ποια η άποψη του Βέμπερ σχετικά με την προσέγγιση του δημοκρατικού πολιτεύματος;

Απάντηση : σελ.134-135

«Ο Βέμπερ συνέβαλε σημαντικά … εκτεταμένες οικογένειες της αγροτικής κοινωνίας»

Γ) Ποιους τύπους κοινωνικής διαστρωμάτωσης διακρίνει;

Απάντηση : σελ.119

Δ) Ποια η θέση του όσον αφορά τη θρησκευτική συμπεριφορά του ατόμου στην κοινωνία;

Απάντηση : σελ.61

 « Ο Βέμπερ θεωρούσε ότι η θρησκευτική συμπεριφορά … επαγγελματικό προσανατολισμό των ανθρώπων»

 

Ερώτηση 3

Α) Τι υποστήριζε ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ντυρκέμ; Σύμφωνα με τη θεωρία του ποια η βασική διαφορά μεταξύ των προβιομηχανικών και βιομηχανικών κοινωνιών;

Απάντηση : σελ.19

«Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ντυρκέμ … ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών»

Β) Ποιους τύπους αυτοκτονιών προσδιόρισε;

Απάντηση : σελ.19

Γ) Ποια η θέση του σχετικά με τις θεωρίες της συναίνεσης;

Απάντηση : σελ.181

 «Ανομία … σύγχρονο κόσμο οδηγούν συχνά στην ανομία»

Όλγα Ντανοπούλου*
Οικονομολόγος

Διαβάστε ακόμα:

Η εξέταση της Ιστορίας και της Κοινωνιολογίας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου: Γενικές Ερωτήσεις-Διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook