Κοινωνιολογία Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών – Κεφάλαιο 2: Βασικοί ορισμοί – Σημεία έμφασης

Του Τάσου Τριανταφυλλόπουλου

Μορφές κοινωνικής οργάνωσης – Ελληνική κοινωνία

  1. Μακροκοινωνιολογία: To σύνολο των οικονομικών, των κοινωνικών και των πολιτικών σχέσεων μιας κοινωνίας (σελ. 31, σχ. βιβλίο).
  1. Μικροκοινωνιολογία: Οι σχέσεις των ατόμων στο πλαίσιο μιας κοινωνικής ομάδας όπως η οικογένεια (σελ. 31, σχ. βιβλίο).
  1. Αστικοποίηση: Το κύριο χαρακτηριστικό της βιομηχανικής καπιταλιστικής κοινωνίας ήταν ότι μεταμορφωνόταν συνεχώς χάρη στην πρόοδο του βιομηχανικού τομέα. Η μεταμόρφωση αυτή ωθούσε (και συνεχίζει να ωθεί ως ένα βαθμό και σήμερα) τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν την αβέβαιη ζωή της υπαίθρου και να συρρέουν κατά χιλιάδες στα αστικά κέντρα. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται αστικοποίηση (σελ. 34, σχ. βιβλίο).

Από αυτό το γεγονός το άστυ χαρακτηρίστηκε ως το εντυπωσιακότερο σύμβολο του βιομηχανικού κόσμου (αναφέρεται προαιρετικά).

  1. Σύγχρονη κοινωνία: Στις κοινωνικές επιστήμες ο όρος «σύγχρονη κοινωνία» είναι συχνά συνώνυμος με αυτόν της «αναπτυγμένης κοινωνίας», που σημαίνει εξελιγμένη τεχνολογία στον τομέα της οικονομίας, ύπαρξη κράτους και γραφειοκρατίας στον πολιτικό τομέα και υψηλός καταμερισμός εργασίας στον κοινωνικό τομέα.
  1. Θεωρίες του εκσυγχρονισμού: Οι θεωρίες περί ανάπτυξης των χωρών, που ονομάζονται θεωρίες του εκσυγχρονισμού, αναφέρουν ότι η επίσημη εκπαίδευση έχει μια αιτιώδη σχέση με την οικονομική ανάπτυξη. Οι υποστηρικτές των θεωριών αυτών δηλαδή διατείνονται ότι η ποιότητα της εκπαίδευσης και των ανθρώπινων πόρων και ο προσανατολισμός σε δυτικές αξίες μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη.

Σημεία έμφασης Κεφαλαίου!

  • Χαρακτηριστικά αγροτικών κοινωνιών – ταξινομικό σχήμα [σελ. 31]
  • Επακόλουθα της βιομηχανικής επανάστασης [σελ. 33]
  • Στάδια και αίτια διάκρισης των κοινωνιών [σελ. 36]
  • Διάκριση αναπτυγμένων – υπανάπτυκτων χωρών [σελ 36]
  • Μητρόπολη / Περιφέρεια [σελ. 38]

Γλωσσάριο

Υπερπροϊόν: Το πλεόνασμα των προίόντων που παράγονται και δε χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του παραγωγού, αλλά διατίθεται στην αγορά (σελ 220, σχ. βιβλίο).

Αυτάρκης οικονομία (κοινωνία): Η κοινωνία η οποία μπορεί να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της με ό,τι παράγει στο πλαίσιό της και δείχνει να μην εξαρτάται καθόλου από την αγορά (σελ 217, σχ. βιβλίο).

Μανιφακτούρα: Παραγωγική μονάδα στην οποία εργάζονταν επαγγελματίες χειροτέχνες. Χειροτεχνικός ήταν και ο τρόπος παραγωγής (σελ 219, σχ. βιβλίο).

Τάσος Τριανταφυλλόπουλος*
Φιλόλογος, MSc Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση

Διαβάστε ακόμα:

Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου – Κεφάλαιο 1: Βασικοί ορισμοί – Σημεία έμφασης

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook