Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 27/2/2020

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

    Σχετικά με τη συνεδρίαση  του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Έγιναν δεκτές 4 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.
 2. Έγινε δεκτή αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικού μέσω ΕΣΚ σε διοικητική θέση για λόγους υγείας μετά από βεβαίωση της Κεντρικής Επιτροπής Κινητικότητας.
 3. Αποδεσμεύτηκαν συνολικά 549 εκπαιδευτικοί από τα εκπαιδευτικά καθήκοντα στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, αρ.3 του Ν.4440/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7, αρ. 5 του Ν.1824/1988. Πρόκειται για 433 εκπαιδευτικούς του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2019 και 116 εκπαιδευτικούς που αποδεσμεύτηκαν από παλαιότερες αιτήσεις που είχαν υποβάλει. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη που έρχεται να δικαιώσει την αυτονόητη θέση μας ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συμμετέχουν ισότιμα με τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους! Η αποδέσμευση εκπαιδευτικών δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση μετάταξη, αλλά τη δυνατότητα να διεκδικήσουν – με τους άλλους υποψήφιους- τις θέσεις που προκηρύσσονται!
 4. Αποδεσμεύτηκαν από τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα 15 εκπαιδευτικοί που ζητούν απόσπαση στα πλαίσια του Α΄ Κύκλου Κινητικότητας 2019 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6, αρ.3 του Ν.4440/2016.
 5. Απορρίφθηκε αίτηση ανάκλησης μετάταξης από θέση ΕΔΙΠ και επαναφορά ως εκπαιδευτικού. Στηρίξαμε –όπως κάθε φορά- το αίτημα του εκπαιδευτικού.
 6. Έγινε δεκτή διακοπή απόσπασης εκπαιδευτικού για σοβαρούς λόγους υγείας.
 7. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 επανεξέταση απόσπασης και έγινε δεκτή 1 αίτηση ανάκλησης απόσπασης λόγω τοποθέτησης του εκπαιδευτικού σε διοικητική θέση.
 8. Απορρίφθηκε –μειοψηφούντων των αιρετών- ένσταση εκπαιδευτικού για τις αιτήσεις μετάθεσης σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.
 9. Έγιναν δεκτές 2 αιτήσεις ανακλήσεων αιτήσεων μετάταξης από τη Β/θμια στην Α/θμια .
 10. Συζητήθηκαν θέματα μεταθέσεων εκπαιδευτικών 2020 στην Ειδική Αγωγή. Αρχικά 16 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν να ενταχτούν σε ειδική κατηγορία μετάθεσης, λόγω ασθένειας ή πολυτεκνίας. Εξ αυτών εγκρίθηκαν οι 11 και απορρίφθηκαν 5 αιτήσεις. Εγκρίθηκαν 10 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν εξειδίκευση στη γραφή Braille  και στη νοηματική.
 11. Παράλληλα συζητήθηκαν 165 αιτήσεις μετάθεσης στην ΕΑΕ. Εξ αυτών απορρίφθηκαν οι 13 με αμφισβητούμενα προσόντα ένταξης στην ΕΑΕ

Σας υπενθυμίζω ότι με βάση την εγκύκλιο των μεταθέσεων:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), έχουν εκπαιδευτικοί των παρακάτω περιπτώσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου: Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ανήκουν σε όλους τους προβλεπόμενους από τις ισχύουσες διατάξεις κλάδους γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, με εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται με:

αα) Διδακτορικό Δίπλωμα στην ΕΑΕ ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή στη Σχολική Ψυχολογία, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

γγ) Πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στην ΕΑΕ των Διδασκαλείων της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, με βασικές σπουδές σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής ή

δδ) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής με τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην ΕΑΕ.

εε) Ειδικά για τον κλάδο ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, πέραν των ανωτέρω, η εξειδίκευση στην ΕΑΕ αποδεικνύεται επιπροσθέτως με πτυχίο ΤΕΦΑΑ των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως αντίστοιχο και ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής με κύρια ειδικότητα στην «ΕΑΕ» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή» ή την «Ειδική Φυσική Αγωγή-Θεραπευτική Γυμναστική» ή την «Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» ή την «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή» ή την «Άσκηση σε χρόνιες παθήσεις και Αναπηρία».

Σχετικά με τη θεμελίωση δικαιώματος υποβολής αίτησης μετάθεσης από και προς την Ειδική Αγωγή, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Α) Οι εκπαιδευτικοί γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που πληρούν μία από τις πέντε ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορεί να μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις ΕΑΕ, εφόσον έχουν συμπληρώσει τριετή διδακτική υπηρεσία χωρίς να έχουν υπηρετήσει απαραιτήτως την οργανική τους θέση.

Β) Οι εκπαιδευτικοί γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που μετατίθενται σε δομές ΕΑΕ μπορούν να αιτηθούν μετάθεσης στην γενική και επαγγελματική εκπαίδευση εφόσον έχουν συμπληρώσει διετή διδακτική υπηρεσία σε δομές ΕΑΕ και αφού έχουν απαραιτήτως υπηρετήσει την οργανική τους θέση.

 1. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν 64 αιτήσεις για τις θέσεις εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των ΚΕΣΥ. Εξ αυτών απορρίφθηκαν οι 5 αιτήσεις.

Με βάση την νομοθεσία:

Αίτηση μετάθεσης για την κάλυψη των θέσεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του Ν. 4547/2018 μπορούν να υποβάλουν και εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία επτά (7) τουλάχιστον ετών. Η εξειδίκευση στη συμβουλευτική και στον επαγγελματικό προσανατολισμό αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 166516/ΓΔ4/5-10-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 4518/τ.Β΄/16-10-2018).

Η εν λόγω εξειδίκευση αποδεικνύεται με:

α) Διδακτορικό δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στο πεδίο της Συμβουλευτικής και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας,

β) Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή

γ) Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στον Προσανατολισμό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),

δ) Τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε δομές επαγγελματικού προσανατολισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΚΕΣΥΠ, ΓΡΑΣΥΠ, ΓΡΑΣΥ) και κατοχή πιστοποιητικού επιμόρφωσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Η παραπάνω επιμόρφωση, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών, έχει υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από εποπτευόμενους φορείς αυτού.

Η θητεία των εκπαιδευτικών στα Κ.Ε.Σ.Υ. (πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) με οποιαδήποτε σχέση (οργανική θέση ή απόσπαση), λογίζεται και προσμετράται ως εκπαιδευτική υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τΑ΄/12-06-2018).

 1. Για το ζήτημα των μεταθέσεων στην ΕΑΕ καταθέσαμε στο συμβούλιο τη θέση της ΟΛΜΕ για τους πίνακες οργανικών κενών και πλεονασμάτων και κυρίως για το αίτημα να δοθεί η δυνατότητα αίτησης μετάθεσής/βελτίωσης όλων των μονίμων εκπαιδευτικών με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ για όλα τα οργανικά κενά στα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) και ΣΜΕΑΕ και για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 πριν από τους επικείμενους νέους διορισμούς.
 2. Τέλος και εν όψει της κατάθεσης του Νομοσχεδίου για την Παιδεία, υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για το περιεχόμενο του ΝΣΧ που μεταξύ άλλων θα περιέχει (;) και τη διαδικασία επιλογής Στελεχών της Εκπαίδευσης. Ως αιρετός εκπρόσωπος 78.000 εκπαιδευτικών στη Δ.Ε. θεωρώ αδιανόητη τη σκέψη οι επιλογές των στελεχών να γίνουν χωρίς την παρουσία των αιρετών του Κλάδου στα Συμβούλια Επιλογής! Ελπίζω να επικρατήσουν τελικά οι λογικές απόψεις και να μην δούμε μια τόσο αρνητική και αντιδημοκρατική εξέλιξη στην επιλογή στελεχών για πρώτη φορά μετά το 2003 και το Προεδρικό Διάταγμα 1 για τη λειτουργία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 27/2/2020 

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Διαβάστε ακόμα:

Μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία σε 3 άξονες – Αναλυτική παρουσίαση της ΥΠΑΙΘ στο Υπουργικό Συμβούλιο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook