Εκδόθηκαν σήμερα από το ΑΣΕΠ και καταχωρίστηκαν σε Ορθή Επανάληψη τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/20-6-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν ογδόντα έξι (186) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Σχετικό άρθρο:

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2018 για 186 θέσεις στο ΥΠΠΟΑ

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2018 εδώ

(Αρχείο του ΑΣΕΠ)

Διαβάστε ακόμα:

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες των προκηρύξεων για την ΕΑΕ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ΥΕ στην Προκήρυξη 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ για 35 θέσεις σε φορείς πρόνοιας του Υπ. Εργασίας

Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2019: 14.176 αιτήσεις για την πλήρωση 282 θέσεων σε φορείς πρόνοιας του Υπ. Εργασίας

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook