Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Τι προβλέπει

– Ανασύσταση και μετονομασία της «ΑΔΙΠ» σε «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε), υπηρεσία με διοικητική αυτοτέλεια, η οποία θα εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας.

– Απελευθέρωση των λογαριασμών έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

– Αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση

Επίσης, περιλαμβάνει άρθρα για τα εκκλησιαστικά σχολεία, τον ΔΟΑΤΑΠ, το πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τη γιορτή (αργία) των Τριών Ιεραρχών, τις μαθητικές εκδρομές.

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook