Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 17/12/2019 και τις αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών για το 2020

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

    Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Αναγνωρίστηκε συνάφεια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών για ΔΔΕ.
 2. Αναγνωρίστηκε συνάφεια αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου για ΔΔΕ.
 3. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007.
 4. Έγιναν δεκτές 3 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών, με τις οποίες ζητούν να παραιτηθούν, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, για εξαιρετικούς λόγους, όπως σοβαρούς λόγους υγείας, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις: 1) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/01-08-2008), σχετικά με τις παραιτήσεις εκπαιδευτικών από την Υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, όπως ισχύουν με την αντικατάσταση της παρ. 20 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-09-2013) και την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄/11-05-2016), 2) των άρθρων 148 και 156 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/9-2-2007),3) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 τ.Α΄/31-10-2014).
 1. Συζητήθηκαν δέκα θετικές εισηγήσεις, που αφορούν σε αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ζητούν μετάταξη σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.& Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι. & των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 33 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-5-2016) και την αριθμ.100513/Ε2/17-6-2016 εγκύκλιο της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ (Τμήματα Γ΄) και της Δ/νσης Προσωπικού Ανώτατης Εκπαίδευσης όπως αντικαταστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.4 του Ν.4452/2017 (Φ.Ε.Κ.17 τ.Α΄/15-02-2017) καθώς και σε θέσεις της προβλεπόμενης στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 (τ.Α΄195) κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους. Εξ αυτών αποδεσμεύτηκαν οι 8 και απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις ως εκπρόθεσμες. Μειοψηφήσαμε στις περιπτώσεις αυτές. 
 2. Απορρίφθηκαν 2 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν ανάκληση μετάταξης από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και επαναφορά τους σε θέση εκπαιδευτικών. Ζητήσαμε να γίνουν δεκτές οι ανακλήσεις μετάταξης.
 3. Απορρίφθηκαν 4 αιτήσεις με επανεξετάσεις και ενστάσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών. Για το ίδιο ζήτημα ικανοποιήθηκε 1 κατά προτεραιότητα απόσπαση με βάση το άρθρο 151 του ν.4600/2019. Τονίσαμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα να δίνονται και στα ζευγάρια εκπαιδευτικών η δυνατότητα απόσπασης κατά προτεραιότητα.
 4. Συζητήθηκε και ικανοποιήθηκε 1 επανεξέταση αίτησης μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ για το σχολικό έτος 2018-19. Τονίσαμε για άλλη μια φορά την δήλωση που είχαμε διατυπώσει στην προηγούμενη συνεδρίαση για το σοβαρό αυτό ζήτημα! Θέση της ΟΛΜΕ είναι να δοθεί η δυνατότητα αίτησης μετάθεσής /βελτίωσης όλων των μονίμων εκπαιδευτικών με τα τυπικά προσόντα στην ΕΑΕ για όλα τα οργανικά κενά Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε) και ΣΜΕΑΕ και για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020 πριν από τους επικείμενους νέους διορισμούς.
 5. Σχετικά με τις αιτήσεις μετάθεσης για το 2020 έχουν υποβληθεί 7127 αιτήσεις που κατανέμονται ως εξής:

 

ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ6272
ΣΜΕΑΕ183
ΚΕΣΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ76
ΜΕΤΑΘ. ΜΕ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ-BRAILLE13
ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ355
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ177
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ7127

 

 1. Στα Μουσικά Σχολεία τα οργανικά κενά είναι 88 για τις Γενικές Ειδικότητες και 1089 για τις Μουσικές Ειδικότητες. Για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία τα κενά είναι συνολικά 53 και για τα Διαπολιτισμικά τα οργανικά κενά για τις μεταθέσεις είναι 19. Όλα τα κενά είναι στο https://inventory.minedu.gov.gr/
 2. Ανακοινώθηκαν οι μετατάξεις των 49 εκπαιδευτικών Δ.Ε. από κλάδο σε κλάδο (ΦΕΚ 2358/τ.Γ/ 17-12-2019).
 3. Σχετικά με τους διορισμούς στην ΕΑΕ ανακοινώθηκαν οι οριστικοί πίνακες για την 1ΕΑ και την 2ΕΑ και αφορούν το διορισμό των 1041 ΕΕΠ/ΕΒΠ. Για την 3ΕΑ που αφορά τους εκπαιδευτικούς εξακολουθούν να υπάρχουν τα σοβαρά ζητήματα με το ηλεκτρονικό παράβολο, τις περιορισμένες θέσεις των κοινών ειδικοτήτων και γενικότερα την τύχη των 2900 ενστάσεων! Μπαίνοντας πλέον στην εορταστική περίοδο με πολύ λίγες εργάσιμες ημέρες, δεν γνωρίζω πότε θα εξεταστούν ουσιαστικά και όχι τυπικά οι ενστάσεις αυτές για να ανακοινωθούν στις αρχές του 2020 οι οριστικοί πίνακες της 3ΕΑ!
 4. Οι δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας για 5250 μόνιμους διορισμούς το 2020, θα πρέπει άμεσα να συνοδευτούν με την προκήρυξη της Γενικής Εκπαίδευσης η οποία θα προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους εκπαιδευτικούς! Τα χρονικά περιθώρια δεν είναι πλέον απεριόριστα!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με αφορμή τις επερχόμενες γιορτές σας ευχόμαστε Καλές γιορτές σε εσάς και τις οικογένειές σας! Αυτά τα Χριστούγεννα ας αναστήσουν το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων, ας ζεστάνουν τις παγωμένες καρδιές τους και ας χαρίσουν σ’ αυτούς που αγωνίζονται την ζωή που τους αξίζει!  Με Υγεία Αγάπη και Αλληλεγγύη!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 18/12/2019

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Διαβάστε ακόμα:

Ενημερωτικό Ν. Κορδή για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις (Δεκέμβριος 2019)

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook