Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα στον ημερήσιο Τύπο, στα οποία επισημαίνεται η παρατεινόμενη εκκρεμότητα σχετικά με την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης (ΟΜΜΘ), το Δ.Σ. του ΟΜΜΘ θέλει να διευκρινίσει τα παρακάτω

Οι όροι της προκήρυξης της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στο Μέγαρο εγκρίθηκαν με Υπουργική Απόφαση της τότε Υπουργού Πολιτισμού τον Ιανουάριο του 2019. Στο κείμενο της Υπουργικής Απόφασης δεν υπήρχε αναφορά σε εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, επιτροπής που εγκρίνει, κατ’ εξαίρεση, τις προσλήψεις στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, εκτιμώντας προφανώς, κατά την εκκίνηση της διαδικασίας, ότι η κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ως θέση ειδικών προσόντων, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα.

Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά από έξι μήνες, την 11η Ιουλίου του 2019, με την υπογραφή τριετούς σύμβασης εργασίας μεταξύ του ΟΜΜΘ και της πρώτης σε βαθμολογία, και επιτυχούσας στο διαγωνισμό, κυρίας Ζωής Ζενιώδη. Από την ημερομηνία της έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης μέχρι και τη σύναψη της σύμβασης αυτής έχουν τηρηθεί στο ακέραιο όλα τα προβλεπόμενα στην ιδρυτική πράξη του ΟΜΜΘ (Ν. 2121/1993), όπως αυτή ισχύει ως σήμερα. Ωστόσο, λόγω ερωτηματικών των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων περί της αναγκαιότητας της έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006, τα οποία ανέκυψαν εκ των υστέρων, για την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας και την ουσιαστική άσκηση των αρμοδιοτήτων της, εκκρεμεί μία καθαρά διοικητικού χαρακτήρα πράξη, η οποία έχει παγώσει εδώ και πέντε μήνες.

Η Διοίκηση του ΟΜΜΘ προσβλέπει στην άμεση επίλυση του συγκεκριμένου διοικητικού προβλήματος, που δεν είναι καινοφανές στην πρακτική της Δημόσιας Διοίκησης, όπως άλλωστε έχουμε τονίσει σε επάλληλες προς το υπουργείο Πολιτισμού σχετικές επιστολές το τελευταίο τετράμηνο, προκειμένου η κ. Ζωή Ζενιώδη να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά της και να μπορέσει να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του Μεγάρου.

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook