Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις (Νοέμβριος 2019)

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις:

Α. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Λήγει τη Δευτέρα 25-11-2019 και ώρα 15:00 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2019-2020. Την ίδια μέρα λήγει και η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για οριστική τοποθέτηση και για βελτίωση. Υπενθυμίζουμε ότι ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέχρι 31-1-2020 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος,

Ένα σοβαρό ζήτημα που έχει προκύψει, αφορά την πρόσφατη τροπολογία που καθορίζει τον τρόπο σύστασης οργανικών εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα, που διδάσκουν στα Τμήματα Ένταξης. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω ψηφισθείσα τροπολογία αναφέρεται ότι: «Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι οργανικές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν, διατίθενται καταρχάς για την εξέταση εμπρόθεσμων αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται κατά τα ανωτέρω παραμένουν στη θέση που υπηρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019- 2020. Οι οργανικές θέσεις που θα απομείνουν κενές μετά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων μετάθεσης διατίθενται για διορισμό». 

Η αναφορά αυτή εγείρει ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας, καθώς κατά την περασμένη σχολική χρονιά δεν είχε πραγματοποιηθεί ακόμη σύσταση οργανικών θέσεων στα Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ενώ η εγκύκλιος μεταθέσεων προέβλεπε ότι «οι εκπαιδευτικοί που πληρούν μία από τις προϋποθέσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση μετατίθενται και τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις των Σ.Μ.Ε.Α.Ε., των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., των ΚΕ.Σ.Υ.(πρώην ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), των Τ.Ε., σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση (παρ. 2, άρθρο 48 του ν.4415/2016). Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις απέτρεψε πολλούς εκπαιδευτικούς από το να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης. Συνεπώς υπάρχουν ελάχιστες εκκρεμείς αιτήσεις. Η διατύπωση της τροπολογίας αποκλείει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διεκδικήσουν φέτος μια οργανική θέση σε Τμήμα Ένταξης με τη διαδικασία των μεταθέσεων του 2020. Από τη στιγμή που οι 4500 διορισμοί στην ΕΑΕ δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμη, είναι απόλυτα λογικό και νόμιμο με βάση το άρθρο 15 του ν. 1566/1985, να γίνουν μετά την ολοκλήρωση των Γενικών Μεταθέσεων το Μάρτη του 2020 και στα εναπομείναντα οργανικά κενά! Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης ή και βελτίωσης για να διεκδικήσουν και τις νέες οργανικές στα ΤΕ! Για να επιτευχθεί αυτό θα μπορούσε να δοθεί μια ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης!  

Β. ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΑΕ

Στις 20 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκαν οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90 και ΠΕ91 με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Μετά την ανακοίνωση των πινάκων γίναμε δέκτες σοβαρών παραπόνων από πολλούς εκπαιδευτικούς για σωρεία λαθών σε αρκετές περιπτώσεις. Ζητήσαμε ανακοινοποίηση των πινάκων κάτι που έγινε για τους ΠΕ86 με τα λάθη στη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τους! Για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς αποτελεί πλέον μονόδρομο η κατάθεση ένστασης μέχρι και τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 Για την κατάθεση της ένστασης απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 20 ευρώ! Δυστυχώς οι εκπαιδευτικοί θα επιβαρυνθούν με το ποσό αυτό για κάποια λάθη για τα οποία δεν ευθύνονται! Από τους πίνακες αυτούς αποκλείονται  και οι εκπαιδευτικοί που δεν κατέβαλαν το αντίτιμο του παραβόλου στην αρχική τους αίτηση. Με βάση τη θέση της ΟΛΜΕ: Οι συνάδελφοί μας κατέθεσαν μέσα στις ημερομηνίες της προκήρυξης την αίτηση απόκτησης του ηλεκτρονικού παραβόλου αλλά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του e-παραβόλου δίνονταν η δυνατότητα αποπληρωμής του σε ύστερο χρονικό διάστημα. Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι όχι μόνο έχουν αιτηθεί της απόκτησης του παραβόλου εμπρόθεσμα αλλά και το έχουν αποκτήσει. Είναι αυτονόητο ότι θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αποκλειστούν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί από τους προσωρινούς πίνακες και μέσω της διαδικασίας των ενστάσεων να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους!

Δυστυχώς και ενώ έχουν πλέον ανακοινωθεί οι προσωρινοί πίνακες για τις προκηρύξεις 1ΕΑ, 2ΕΑ & 3ΕΑ του ΑΣΕΠ, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η κατανομή των 4500 μόνιμων διορισμών στην ΕΑΕ! Επανειλημμένα είχαμε τονίσει τις σοβαρές ευθύνες του Υπουργείου για τη μη δημοσιοποίηση της κατανομής πριν την ανακοίνωση των πινάκων! Η καθυστέρηση αυτή εντείνει λογικές «κοινωνικού αυτοματισμού» μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα!  Η τροπολογία για τη σύσταση οργανικών θέσεων στα ΤΕ που ψηφίστηκε, έχει δυσμενείς ρυθμίσεις για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ιδίως για τους ΠΕ04! Για τη σύσταση οργανικής θέσης ΠΕ04 σε ΤΕ απαιτούνται πλέον σχολικές μονάδες με περισσότερους από 300 μαθητές, δηλαδή σε ελάχιστες σχολικές μονάδες της επικράτειας! Η Θέση της Ομοσπονδίας είναι η σύσταση οργανικών σε ΤΕ να γίνει σε σχολικές μονάδες με όριο τους 200 μαθητές.  Με επιστολή της στην Πολιτική Ηγεσία στις 22 Νοεμβρίου η ΟΛΜΕ ζητά ισοκατανομή των προσεχών διορισμών στην ΕΑΕ μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Πρόκειται για απόλυτα ρεαλιστικό αίτημα της Ομοσπονδίας!

Γ. ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Μετά την τελευταία Γ΄ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών πάνω από 680 εκπαιδευτικοί δεν ανέλαβαν υπηρεσία στη Δευτεροβάθμια και πάνω από 1000 συνολικά! Αρκετοί από αυτούς σε περιοχές της Αττικής! Το πολύ υψηλό κόστος ζωής και ενοικίασης κατοικιών είναι ένας παράγοντας που λειτουργεί αποτρεπτικά για την ανάληψη υπηρεσίας πολλών αναπληρωτών!  Μέσα στα πλαίσια αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά κενά στη Γενική, την Επαγγελματική και την Ειδική Αγωγή (κυρίως σε Τμήματα Ένταξης). Παράλληλα –και παρά τον αυξημένο αριθμό προσλήψεων- υπάρχουν κενά και στα Μουσικά Σχολεία.

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 4241/20-11-2019 για την κατανομή των Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ, αναμένουμε επιτέλους να ξεκινήσει το πρόγραμμα για Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ στο οποίο εργάστηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά 670 αναπληρωτές/τριες ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ23/Ψυχολόγοι. Ελπίζουμε οι προσλήψεις να γίνουν εντός του Νοεμβρίου!

Σχετικά με την προσφυγική εκπαίδευση, υπάρχει σοβαρό ζήτημα αφού μέχρι σήμερα δε λειτουργούν οι ΔΥΕΠ κυρίως στα νησιά του Αιγαίου που δέχονται μεγάλες ροές προσφύγων!   

Ανακοινώθηκε χθες 22 Νοεμβρίου –με σοβαρή καθυστέρηση- ο τελικός αξιολογικός πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων, ανά αντικείμενο και Καλλιτεχνικό Σχολείο, για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στη διδασκαλία των μαθημάτων του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης-Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Μετά την εξέλιξη αυτή πρέπει άμεσα να γίνουν οι απαραίτητες προσλήψεις, δυστυχώς 70 μέρες μετά το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς!

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00, οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών Γενικής Εκπαίδευσης  και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που είχαν υποβάλει αίτηση-δήλωση για πρόσληψή τους στο πλαίσιο της  αριθμ. 133081/Ε1/28-08-2019 (ΑΔΑ: ΨΥΙΦ4653ΠΣ-ΟΗΘ) πρόσκλησης, θα έχουν τη δυνατότητα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’)  «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής», να δηλώσουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων για πρόσληψή τους ως αναπληρωτές, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Η πρόσκληση αναφέρεται σε 760 κενά εκ των οποίων το 40% περίπου αφορά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη και πάνω από το 60% αστικά κέντρα! Η παραδοχή αυτή επιβεβαιώνει το σοβαρό αριθμό των κενών που εξακολουθούν να υφίστανται! Δυστυχώς φθάνοντας στα τέλη Νοεμβρίου δεν υπάρχει καμία εξέλιξη για την προκήρυξη πρόσληψης αναπληρωτών στη Γενική Εκπαίδευση! Τη στιγμή που αυτή τη στιγμή εργάζονται πάνω από 37.000 αναπληρωτές σε όλη την εκπαίδευση οι διορισμοί στη Γενική παραπέμπονται –από την Πολιτική Ηγεσία- στο 2021 και μετά από ακριβή καταγραφή των κενών και των αναγκών αφού ο αριθμός τους θεωρείται πρωτοφανής! Να υπενθυμίσουμε απλώς ότι από το 2010 έχουν αποχωρήσει από  όλη την εκπαίδευση 36.000 εκπαιδευτικοί με παραίτηση ή συνταξιοδότηση!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Αθήνα 23/11/2019

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook