Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων ΓΕΛ: Ιστορία, Πολιτική Παιδεία, Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία, Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, Φυσική Αγωγή για το σχολικό έτος 2019 –2020

Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 130254/22-08-2019 και 155392/04-10-2019 έγγραφα

Μετά από σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 26/27-06-2019και 155392/04-10-2019 του Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2019 – 2020 για τα ακόλουθα μαθήματα:

Ι. Ιστορία
ΙΙ. Πολιτική Παιδεία
ΙΙΙ. Σύγχρονος κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία
IV. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών
V. Φυσική Αγωγή

Δείτε τις οδηγίες εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook