Η Συνέλευση του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, αποφάσισε την πρόσληψη διδασκόντων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 κατόπιν της υπ’ αριθμ. Φ.11/109908/Ζ2/5-7-2019 απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, και Θρησκευμάτων και της υπ’ αριθμ. 156/25-7-2019 απόφασης της Συγκλήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων:

Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας

Τμήμα Λογοθεραπείας

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  1. Ανατομία-Φυσιολογία Ακοής, Ομιλίας, Λόγου  (Θ) 
  2. Νευρολογία    (Θ)  

ΑΔΑ: 6ΤΚΨ469Β7Θ-ΨΓΛ      

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε, να υποβάλουν, μέχρι  25/11/2019 στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή  τους, δηλώνοντας  το/τα μάθημα/τα για το/τα οποίο/α ισχύει η εν λόγω αίτηση, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητούν το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και στα e-mail που αναγράφονται:

Διεύθυνση:  Ακρωτηρίου & Αυλίδος 2, Πάτρα, ΤΚ: 26334.

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλέφωνα: 2610962801,2802,2803

FAX: 2610331235

Ιστότοπος: http://logoth.upatras.gr

Email: [email protected]

Δείτε την πρόσκληση εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook