Εκδόθηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας και της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020.

Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, ως εκπαιδευτικών, στους οποίους θα ανατεθεί διδακτικό έργο με ωριαία αντιμισθία και οι οποίοι θα απασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Σχολών Ξεναγών Αθήνας και Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020. Το χρονικό διάστημα της ανάθεσης ωριαίας αντιμισθίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΑΠΟ 27/10/2019 ΕΩΣ ΚΑΙ 4/11/2019

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για τις προκηρυσσόμενες θέσεις στην προκήρυξη εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook