ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β’ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσίου, ὑπὲρ Μαντιθέου 4-5 §

Της Δήμητρας Ιωαννίδου

Κείμενο:

Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς ὡς Σάτυρον τὸν ἐν τῷ Πόντῳ διαιτησομένους ἐξέπεμψε, καὶ οὔτε τῶν τειχῶν καθαιρουμένων <ἐπεδημοῦμεν> οὔτε μεθισταμένης τῆς πολιτείας, ἀλλ’ ἤλθομεν πρὶν τοὺς ἀπὸ Φυλῆς εἰς τὸν Πειραιᾶ κατελθεῖν πρότερον πένθ’ ἡμέραις. καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων, οὔτ’ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας, ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.

1. Να μεταφραστεί το παραπάνω απόσπασμα. (μονάδες 10)

2. Ο Μαντίθεος στο συγκεκριμένο απόσπασμα αντικρούει την κατηγόρια περί της συμμετοχής του πολίτευμα των Τριάκοντα Τυράννων. Ποια τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί; Πώς κρίνεται την ορθότητα τους; (μονάδες 10)

3. Ποιες οι γνώσεις σας αναφορικά με το <<τους από Φυλής>>; (μονάδες 10).

4. Να δηλωθεί αν οι κάτωθι προτάσεις είναι ορθές ή όχι (μονάδες 10):

-Φυσικό ταλέντο για την ρητορεία δεν υπάρχει, αν δεν καταρτιστεί ο κάθε άνθρωπος.
-Ο Κόραξ και ο Τεισίας ήταν οι δημιουργοί της συστηματικής ρητορικής.
-Ο Πλάτωνας υποστήριξε στο έπακρο την σοφιστική ρητορική.
-Στους ρητορικούς λόγους δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει επίλογος.
-Το ρητορικό προσόν του Λυσία ήταν η ηθοποιία.
-Ο Λυσίας προωθήθηκε από τους Τριάντα Τυράννους.

 5. Δύο ομόρριζα της νέας ελληνικής για τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: ἀφιγμένους, μεταδιδόναι, φαίνονται, μετέχειν, καθαιρουμένων. (μονάδες 5)

6. Να βρείτε με ποιους όρους του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω λέξεις: παραπομπή, εισιτήριο, επιδημία, αμάρτημα, αθυμία. (μονάδες 5)

7. Ποια πολιτικά γεγονότα της ζωής της Αθήνας αναφέρει ο Μαντίθεος προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του; Να τα σχολιάσετε λαμβάνοντας υπόψη σας και το ακόλουθο κείμενο. (μονάδες 10)

[Ξενοφώντος Ελληνικά, 15-16]

[15] Τον πρώτο καιρό ο Κριτίας κι ο Θηραμένης ήτανομοϊδεάτες και φίλοι. Ο Κριτίας όμως -που ανάμεσα στ’ άλλα είχε εξοριστή κιόλας από τους δημοκρατικούς-είχε διάθεση να σκοτώση πολύν κόσμο, ενώ ο Θηραμένης εναντιωνόταν, λέγοντας ότι δεν ήταν λογικό να θανατώνουν ανθρώπους για μόνο το λόγο ότι τους τιμούσε ο λαός, έστω κι αν δεν πείραζαν σε τίποτα την καλή τάξη. «Στο κάτω-κάτω», τούλεγε, «κ’ εγώ κ’ εσύ έχουμε πει και κάνει πολλά για ν’ αποχτήσουμε δημοτικότητα». [16] Ο άλλος πάλι αποκρινόταν (γιατί φερόταν ακόμα φιλικά στο Θηραμένη) ότι όποιος θέλει να κυριαρχή είν’ υποχρεωμένος να βγάζη από τη μέση εκείνους που θα μπορούσαν να του σταθούν εμπόδιο: «Κι αν φαντάζεσαι ότι επειδή είμαστε τριάντα κι όχι ένας η εξουσία μας δε χρειάζεται τόση φροντίδα όσο και μια προσωπική τυραννία είσαι ανόητος».

Ιωαννίδου Δήμητρα*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook