Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ στην ενότητα «Νέοι Φάκελοι υλικού Γ’ Λυκείου»:

Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων, Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ, βιβλίο μαθητή, συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό

Δείτε το αρχείο εδώ

Διαβάστε επίσης:

ΙΕΠ: Οι νέοι φάκελοι υλικού για τη Β’ και τη Γ’ Λυκείου

(Οι νέοι φάκελοι υλικού για τη Β’ και τη Γ’ Λυκείου: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Πληροφορική, Στατιστική, Σύγχρονος Κόσμος – Πολίτης και Δημοκρατία)