ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ – ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ – Α’ΛΥΚΕΙΟΥ

Βιβλίο 2, Κεφάλαιο 2

Της Δήμητρας Ιωαννίδου

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἐν δὲ ταῖς Ἀθήναις τῆς Παράλου ἀφικομένης νυκτὸς ἐλέγετο ἡ συμφορά, καὶ οἰμωγὴ ἐκ τοῦ Πειραιῶς διὰ τῶν μακρῶν τειχῶν εἰς ἄστυ διῆκεν, ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων· ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς οὐδεὶς ἐκοιμήθη, οὐ μόνον τοὺς ἀπολωλότας πενθοῦντες, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἔτι αὐτοὶ ἑαυτούς, πείσεσθαι νομίζοντες οἷα ἐποίησαν Μηλίους τε Λακεδαιμονίων ἀποίκους ὄντας, κρατήσαντες πολιορκίᾳ, καὶ Ἱστιαιέας καὶ Σκιωναίους καὶ Τορωναίους καὶ Αἰγινήτας καὶ ἄλλους πολλοὺς τῶν Ἑλλήνων. Τῇ δ’ ὑστεραίᾳ ἐκκλησίαν ἐποίησαν, ἐν ᾗ ἔδοξε τούς τε λιμένας ἀποχῶσαι πλὴν ἑνὸς καὶ τὰ τείχη εὐτρεπίζειν καὶ φυλακὰς ἐφιστάναι καὶ τἆλλα πάντα ὡς εἰς πολιορκίαν παρασκευάζειν τὴν πόλιν.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Να αποδοθεί στα νέα ελληνικά το απόσπασμα << ὥστ’ ἐκείνης τῆς νυκτὸς…. παρασκευάζειν τὴν πόλιν>>. (μονάδες 30)

2) Ποια ήταν η αρχική αντίδραση των Αθηναίων στην αναγγελία της συμφοράς στους Αιγός ποταμούς; (μονάδες 10)

3) Ποιες ήταν οι ενέργειες στις οποίες προέβησαν οι Αθηναίοι μετά την εκκλησία του Δήμου την επόμενη ημέρα; Με ποιους όρους αποδίδονται μέσα στο κείμενο; (μονάδες 10)

4) Να αναφέρετε το συντακτικό ρόλο των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου. (μονάδες 5)

5) Να κλιθούν και στους δύο αριθμούς: συμφορά, φυλακὰς, πολιορκίαν, νυκτὸς, ἄστυ. (μονάδες 5)

6) Να βρείτε με ποιες λέξεις έχουν ετυμολογική συγγένεια οι παρακάτω όροι: χώμα, επιστάτης, δογματίζω, κράτηση, όλεθρος, άφιξη, οικοδόμος, σκεύος, πολίτευμα, αγγελία. (μονάδες 10)

7α) Ποιες ήταν οι ανδρικές μορφές που αποτέλεσαν πρότυπα για τον Ξενοφώντα και γιατί; (μονάδες 10)

7β) Σε ποιες ευρύτερες κατηγορίες χωρίζονται τα έργα του Ξενοφώντα; (μονάδες 5)

8)Να κλιθούν τα ρήματα του κειμένου που είναι με έντονη γραφή στο χρόνο και την έγκλιση που βρίσκονται. Επιπρόσθετα να γραφούν τα απαρέμφατα όλων των χρόνων στην ίδια φωνή. (μονάδες 15)

Ιωαννίδου Δήμητρα*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook