Του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 4/10/2019 και τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Χορηγήθηκε άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007.
 2. Έγιναν δεκτές 18 αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να επικαλούνται προσωπικούς λόγους για την υποβολή αίτησης παραίτησης, αλλά μόνο οικογενειακούς ή λόγους υγείας.
 3. Απορρίφθηκαν 2 ενστάσεις εκπαιδευτικών επί των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία. Για το ίδιο ζήτημα έγινε δεκτή 1 ανάκληση απόσπασης και απορρίφθηκε 1 αίτηση θεραπείας επί των αποσπάσεων σε Μουσικά Σχολεία.
 4. Απορρίφθηκε 1 αίτηση ανάκλησης μετάθεσης σε ΚΕΣΥ.
 5. Έγιναν δεκτές 4 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ/ΕΕΠ κατόπιν θετικών εισηγήσεων των τριμελών επιτροπών των ΑΕΙ
 6. Απορρίφθηκε 1 αίτηση εκπαιδευτικού για ανάκληση μετάταξης από θέση ΕΔΙΠ.
 7. Εξετάστηκε 1 αίτηση μετάταξης μέλους ΕΕΠ από την Τριτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η αίτηση δεν ικανοποιήθηκε, λόγω μη ύπαρξης οργανικών κενών στις δηλωθείσες περιοχές μετάταξης. Παράλληλα απορρίφθηκαν 4 αιτήσεις μετάταξης από κλάδο σε κλάδο.  Για το ίδιο ζήτημα αποδεσμεύτηκαν 3 εκπαιδευτικοί που ζητούν μετάταξη στην Πρωτοβάθμια. Σχετικά με τις μετατάξεις σε κλάδους της Δευτεροβάθμιας, να ενημερώσουμε ότι έχουν ήδη υπογραφεί από την Υπουργό και βρίσκονται στις οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου για τη μεταφορά πιστώσεων. Οι μετατάξεις από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια θα συζητηθούν στις 8 Οκτωβρίου.
 8. Απορρίφθηκαν 4 αιτήσεις επανεξέτασης σχετικά με μετατάξεις σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Κατά τη συζήτηση του θέματος τονίσαμε την πάγια θέση μας, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν μετάταξη να αποδεσμεύονται και να συμμετέχουν ισότιμα με τους άλλους Δημοσίους Υπαλλήλους στη διαδικασία Κινητικότητας! Εξάλλου η αποδέσμευση του εκπαιδευτικού δε σημαίνει και μετάταξη μιας και οι ολοκληρωμένες μετατάξεις εκπαιδευτικών σε άλλες Δημόσιες υπηρεσίες είναι ελάχιστες!
 9. Εγκρίθηκε 1 απόσπαση κατά προτεραιότητα αιρετού ΟΤΑ.
 10. Έγιναν δεκτές 2 ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΣΥ. Έγιναν δεκτές 7 ανακλήσεις αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ. Πάγια θέση μας είναι να γίνεται κάλυψη των λειτουργικών κενών μετά τις ανακλήσεις από τους επόμενους σε μόρια εκπαιδευτικούς.
 11. Απορρίφθηκαν 2 τροποποιήσεις αποσπάσεων, ενώ συζητήθηκαν 44 χειρόγραφες ενστάσεις επί των αποσπάσεων οι οποίες και απορρίφθηκαν. Διαφωνήσαμε ζητώντας –έστω- να ικανοποιηθούν ορισμένες από τις αιτήσεις αυτές.
 12. Σχετικά με τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών η συνολική θέση μας είναι η ακόλουθη: «Από τις 20 Αυγούστου είχαμε τονίσει την αναγκαιότητα πραγματοποίησης Β΄ Φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών μέσω συστήματος και σε υπαρκτά λειτουργικά κενά πριν τις προσλήψεις αναπληρωτών. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη με απόφαση της Πολιτικής Ηγεσίας. Παρόλα αυτά ακόμα και μετά την Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών είχαμε 3000 λειτουργικά κενά γεγονός που επέτρεπε την πραγματοποίηση Β΄ φάσης Αποσπάσεων! Δυστυχώς ούτε και αυτό συνέβη με αποτέλεσμα να έχουμε μέχρι σήμερα περί τις 150 αποσπάσεις εκπαιδευτικών για σοβαρούς λόγους υγείας, οικογενειακούς και κοινωνικούς. Προφανώς είναι σημαντικό που αποσπάστηκαν αυτοί οι εκπαιδευτικοί, αλλά σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν εκατοντάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε απόγνωση μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και με πολύ σοβαρά προβλήματα! Με δεδομένο ότι και μετά τη Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά της Δευτεροβάθμιας πλησιάζουν τα 2000 ζητάμε να γίνει τώρα –μέσω ΟΠΣΥΔ- Β΄ φάση αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ! Μέχρι σήμερα επαναλαμβάνεται δυστυχώς το φαινόμενο σε περιοχές που ζητούσαν να αποσπαστούν –ανεπιτυχώς- μόνιμοι εκπαιδευτικοί, να προσλαμβάνονται μετά από λίγες μέρες αναπληρωτές/τριες της ειδικότητάς τους! Μελετώντας τις ενστάσεις διαπιστώνουμε ότι πολλά ζευγάρια εκπαιδευτικών μονίμων και αναπληρωτών υπηρετούν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας! Σε λίγες μέρες θα βγει η εγκύκλιος για τις Γενικές Μεταθέσεις του 2020! Είναι πολύ σημαντικό που στην προηγούμενη εγκύκλιο του Υπουργείου ελήφθη μέριμνα για τη συνυπηρέτηση με εκπαιδευτικούς που διορίστηκαν πρόσφατα ως αναπληρωτές/τριες! Πρέπει όμως, επιτέλους, το Υπουργείο να ενισχύσει –έμπρακτα- και τη συνυπηρέτηση μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διάφορες γωνιές της χώρας και συντηρούν 2 και 3 σπίτια! Είναι προφανές ότι απαιτείται αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις που βασίζεται κυρίως στο ΠΔ50/96 και ΠΔ100/97! Είκοσι χρόνια μετά οι αλλαγές είναι επιβεβλημένες! Κατά το πρόσφατο παρελθόν είχε συγκροτηθεί Επιτροπή Υπηρεσιακών Μεταβολών με τη συμμετοχή των αρμοδίων τμημάτων του Υπουργείου, της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ και είχε συζητήσει πολύ σοβαρά ζητήματα για τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις. Μεταξύ αυτών και οι περιπτώσεις των Μουσικών, Καλλιτεχνικών, Διαπολιτισμικών και Μειονοτικών Σχολείων.

Είναι επιβεβλημένη, κατά την άποψή μας, η μοριοδότηση των κριτηρίων μεταθέσεων/αποσπάσεων σε αυτές τις περιπτώσεις για να υπάρξει αντικειμενικότερη κατάταξη των εκπαιδευτικών! Μοριοδότηση φυσικά πρέπει να υπάρξει και στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε φορείς και υπηρεσίες!

 1. Κατά τη διάρκεια του 19ου Συνεδρίου της ΟΛΜΕ οι ΣΥΝΕΚ κατέθεσαν μια ολοκληρωμένη σειρά προτάσεων για πολύ σημαντικά ζητήματα της εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων, και τα εργασιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών! Ειδικότερα θεωρούμε πολύ σημαντικά τα εργασιακά ζητήματα, που αφορούν την καθημερινότητα όλων των εκπαιδευτικών! Οι θέσεις μας αυτές παρουσιάζονται στο https://nekordis64.blogspot.com/2019/10/19.html
 2. Οι επόμενες προσλήψεις αναπληρωτών σε όλες τις δομές δεν αναμένονται νωρίτερα από τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου! Τα κενά δυστυχώς παραμένουν και είναι πολύ σοβαρά!

Με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα των Εκπαιδευτικών, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και υγεία!

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

Αθήνα 5/10/2019

Νεκτάριος Κορδής - Άκης Λουκάς

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook