Το Ι.Ε.Π. ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών του Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση σε Πρακτικές Υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας (Δ.Δ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032906, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Η ανακοίνωση της παράτασης  έχει αναρτηθεί στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.iep.edu.gr/el/deltia-typou-genika/2019-09-13-paratasi-diaforopoihmeni-didaskalia.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων, σύμφωνα με την Πρόσκληση, είναι η Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook