Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ οι λύσεις των ασκήσεων του φακέλου της Στατιστικής Β’ ΓΕΛ.

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ

Δείτε τον Φάκελο της Στατιστικής Β’ ΓΕΛ

Διαβάστε επίσης:

ΙΕΠ: Οι νέοι φάκελοι υλικού για τη Β’ και τη Γ’ Λυκείου

(Οι νέοι φάκελοι υλικού για τη Β’ και τη Γ’ Λυκείου: Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Πληροφορική, Στατιστική, Σύγχρονος Κόσμος – Πολίτης και Δημοκρατία)