Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου, Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών: Κεφάλαιο 3.3 «Φορείς κοινωνικοποίησης»

Της Όλγας Ντανοπούλου

Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

 1. Η ζωή των ανθρώπων καθορίζεται από ένα σύνολο σχέσεων και δραστηριοτήτων. Αναπτύξτε τι γνωρίζετε σχετικά.
 2. Πού οφείλεται η ιεραρχία θέσεων που διέπουν την κάθε δραστηριότητα; Να δοθεί το σχετικό παράδειγμα.
 3. Γιατί υπάρχει ταύτιση των φορέων κοινωνικοποίησης και των θεσμών στις κοινωνίες μας;
 4. Να αναφέρετε ορισμένους φορείς κοινωνικοποίησης.
 5. Να αναπτύξετε τις δύο κατηγορίες κοινωνικοποίησης που γνωρίζετε.
 6. Ποιο είναι το κοινό στοιχείο και εκείνο, αντίστοιχα, που διαφοροποιεί τους πρωτογενείς από τους δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης;
 7. Ποια είναι η εικόνα που έχει διαμορφωθεί σχετικά με τους κοινωνικούς θεσμούς από τις αρχές του 20ού αιώνα και έπειτα; Να αναπτύξετε τι γνωρίζετε.

3.3.1 Πρωτογενείς φορείς κοινωνικοποίησης

Οικογένεια

 1. Ως πρωτογενής φορέας κοινωνικοποίησης  η οικογένεια πώς συμβάλει στην ανάπτυξη του ατόμου κατά την παιδική ηλικία;
 2. Σε κάθε κοινωνία, ποιοι «όροι» καθορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων;
 3. Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα του Ε.Κ.Κ.Ε. σχετικά με το πώς επικοινωνούν οι γονείς με τα παιδιά τους;

Παρέα συνομηλίκων

 1. Πώς η παρέα συνομηλίκων διαμορφώνει τη συμπεριφορά-επικοινωνία  των παιδιών με το περιβάλλον που τα διέπει;
 2. Η διαδικασία ωρίμανσης του ατόμου σε ποιες έννοιες αποδίδεται, στις δυτικές κυρίως κοινωνίες; Αναπτύξτε τι γνωρίζετε.

3.3.2. Δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης

Σχολείο

 1. Πώς διαμορφώθηκε η εκπαίδευση κατά τη μετάβαση από τις προβιομηχανικές κοινωνίες στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες;

Θρησκεία

 1. Να αναπτύξετε τη θεωρία του Ντυρκέμ σχετικά με τη θρησκεία (δευτερογενή φορέα κοινωνικοποίησης).
 2. Πώς συμβάλει η θρησκεία στην ενοποίηση και συνοχής της κοινωνίας σύμφωνα με τη σύγχρονη λειτουργιστική θεωρία;
 3. Ποιος είναι ο σπουδαιότερος ρόλος της θρησκείας;

Μ.Μ.Ε

 1. Ποιους ρόλους διαδραματίζουν τα Μ.Μ.Ε σε μια κοινωνία ατόμων;
 2. Ποια η απάντηση στο σχετικό ερώτημα «Τι συμβαίνει όμως με τα πρότυπα συμπεριφοράς που προβάλλονται από τα Μ.Μ.Ε και πώς επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εφήβων;».

Κράτος

 1. Το κράτος αποτελεί ένα θεσμοθετημένο φορέα κοινωνικοποίησης. Ποιος είναι ο τρόπος διακυβέρνησης;
 2. Πώς η κρατική εξουσία επηρεάζει τις σχέσεις των ανθρώπων; Αναπτύξτε τι γνωρίζετε.

3.4 Κοινωνικός έλεγχος – Μορφές κοινωνικού ελέγχου

 1. Πότε ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος; Τι ορίζουμε ως κοινωνικό έλεγχο;
 2. Ποιος είναι ο στόχος του κοινωνικού ελέγχου;
 3. Να αναφέρετε τις μορφές του κοινωνικού ελέγχου.
 4. Να αναπτύξετε τις παρακάτω μορφές του κοινωνικού ελέγχου:

Α) τυπικός κοινωνικός έλεγχος

Β) άτυπος κοινωνικός έλεγχος

Γ) αυτοέλεγχος

 1. Πώς αξιολογούνται αντίστοιχα ο τυπικός ή άτυπος κοινωνικός έλεγχος. Αναπτύξτε τι γνωρίζετε.

Όλγα Ντανοπούλου*
Οικονομολόγος

Διαβάστε επίσης:

Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου: 1.1. Η γέννηση της κοινωνιολογίας

Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου: 1.2.2 Οι θεμελιωτές της κοινωνιολογίας

Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου: 1.2.3 Koινωνιολογικές σχολές

Κοινωνιολογία Γ’ Λυκείου: Γενικές Ερωτήσεις-Διαγώνισμα στο 1ο Κεφάλαιο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook