Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου – Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ (1833-1862) 1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο

Του Άρη Ιωαννίδη

Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ (1833-1862)

1. Η πρόνοια για τους πρόσφυγες κατά την Οθωνική περίοδο              

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. Με ποιον τρόπο το κράτος προσπάθησε, κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα, να επιλύσει το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων;
 2. Τι αποφάσεις ελήφθησαν για τους Χίους πρόσφυγες;
 3. Πώς ανταποκρίθηκε η κυβέρνηση στο αίτημα των Ψαριανών;
 4. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των προσπαθειών των Μακεδόνων προσφύγων για την αποκατάστασή τους;
 5. Πώς αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση το ζήτημα των Κρητών, των Σουλιωτών και των Ηπειρωτών προσφύγων;
 6. Τι επιδίωξαν οι Κάσιοι πρόσφυγες και πώς αντιμετώπισε η κυβέρνηση το ζήτημα της εσωτερικής μετανάστευσης;

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. «Κατά την περίοδο της μοναρχίας … τις ανάγκες της κρατικής διοίκησης».
 2. «Κατά την περίοδο αυτή … για να κτίσουν εκεί τα σπίτια τους».
 3. «Στο αίτημα των Ψαριανών … ελεύθερα την εθνική γη του συνοικισμού».
 4. «Προσπάθειες για να ιδρύσουν … εγκαταστάθηκαν αρχικά 70 οικογένειες».
 5. «Για τους Κρήτες πρόσφυγες … εγκαταστάθηκαν στη Ναύπακτο».
 6. «Αίτημα ίδρυσης συνοικισμού … στην Οθωνούπολη της Εύβοιας».

Ερωτήσεις κλειστού τύπου, Σωστό/Λάθος:

 1. Κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα, το κράτος δεν ασχολήθηκε σοβαρά με το ζήτημα της αποκατάστασης των προσφύγων.
 2. Η ίδρυση νέων προσφυγικών συνοικισμών αποκάλυπτε τις προθέσεις της πολιτείας για την ενίσχυση της εθνικής συνοχής.
 3. Οι μορφωμένοι πρόσφυγες, κυρίως της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης, κάλυπταν καλύτερα τις ανάγκες της κρατικής διοίκησης.
 4. Κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα, δραστηριοποιήθηκαν ιδιαίτερα οι Χίοι, οι Ψαριανοί και οι Κάσιοι πρόσφυγες για την αποκατάστασή τους.
 5. Το 1835, παραχωρήθηκε στους Χίους πρόσφυγες ο δεξιός τομέας της σχεδιαζόμενης πόλης της Αθήνας, για να κτίσουν εκεί τα σπίτια τους.
 6. Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα των Ψαριανών το 1863.
 7. Οι κρατικές παρεμβάσεις για την ίδρυση συνοικισμού των Ψαριανών στην Ερέτρια δεν απέδωσαν, περισσότερο λόγω διαφωνιών για τη θέση και τη διανομή των οικοπέδων.
 8. Η κυβέρνηση έδωσε για οικοδόμηση στους Ψαριανούς όλη την παραθαλάσσια περιοχή της Ερέτριας και παρείχε στον δήμο Ψαριανών το δικαίωμα να διαχειριστεί ελεύθερα την εθνική γη του συνοικισμού.
 9. Οι Μακεδόνες πρόσφυγες, στα χρόνια του Όθωνα, κατέβαλαν προσπάθειες για να ιδρύσουν δικό τους συνοικισμό.
 10. Οι Μακεδόνες πρόσφυγες, στα χρόνια του Όθωνα, από την Ελευσίνα, όπου βρίσκονταν, ζήτησαν και πέτυχαν να ιδρύσουν συνοικισμό στην Πελοπόννησο.
 11. Ο συνοικισμός που ίδρυσαν οι Μακεδόνες πρόσφυγες πήρε το όνομα «Νέα Πέλλα».
 12. Για τους Κρήτες πρόσφυγες εκδόθηκαν διατάγματα που προωθούσαν το συνοικισμό τους στη Μήλο, τη Μεσσηνία και την Αργολίδα.
 13. Το 1837 αποφασίστηκε για τους Σουλιώτες η ίδρυση συνοικισμού τους στο Αντίρριο, η οποία και πραγματοποιήθηκε.
 14. Κάποιοι από τους Ηπειρώτες και Σουλιώτες πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στη Ναύπακτο.
 15. Οι Κάσιοι πρόσφυγες, μέσω αιτήματος ίδρυσης συνοικισμού, επιδίωξαν να μεταναστεύσουν στην Αμοργό.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό/Λάθος):

 1. Λάθος
 2. Σωστό
 3. Σωστό
 4. Λάθος
 5. Λάθος
 6. Λάθος
 7. Σωστό
 8. Σωστό
 9. Σωστό
 10. Λάθος
 11. Σωστό
 12. Σωστό
 13. Λάθος
 14. Σωστό
 15. Σωστό

Πηγές/παραθέματα από την ΚΕΕ:

 ΠΗΓΗ

Οι Μακεδόνες κτίζουν τη Νέα Πέλλα

[Οι Μακεδόνες] επί του Κυβερνήτου είχον μεταφερθή εκ των Βορείων Σποράδων εις την Μεγαρίδα, όπου ωργανώθησαν στρατιωτικώς και οπόθεν έδρασαν δια την απελευθέρωσιν τηςΣτερεάς Ελλάδος. Επόμενον λοιπόν ήτο να επιζητήσουν να συνοικισθούν εις τόπον της Στερεάς Ελλάδος και μάλιστα προς τα σύνορα της Θεσσαλίας. Η επί του συνοικισμού των Μακεδόνων επιτροπή (…) δι’ εγγράφου της από 9 Ιανουαρίου 1837 (…) αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι Μακεδόνες υπό την σκέπην του βασιλέως Όθωνος συνοικίζονται εις την Αταλάντην της Λοκρίδος, όπου κτίζουν πόλιν φέρουσαν το όνομα ΝέαΠέλλα. Εις την πόλιν ταύτην έχουν ήδη εγκατασταθή 70 οικογένειαι Μακεδόνων «και άλλαι περί τας τετρακοσίας, καταγραφείσαι μέχρι τούδε εις τους καταλόγους, δεν ηδυνήθησαν δια την έλλειψιν των μέσων να αποκατασταθώσιν ακόμη». Εντέλει παρακαλούν τον βαρώνον Μπέλλιον (…) ν’ αναλάβη την σύναξιν εράνων μεταξύ των εν Ευρώπη εγκατεστημένων συμπατριωτών των δια την περάτωσιν του συνοικισμού της Νέας Πέλλης και την ενίσχυσιν της πνευματικής και οικονομικής ζωής αυτής.

Απ. Βακαλόπουλος, ό.π., σ. 170.

Ερώτηση:

Με βάση τις γνώσεις σας από το σχολικό εγχειρίδιο και τα στοιχεία που θα αντλήσετε από το πιο πάνω παράθεμα, να αναφερθείτε στις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήθηκε ο συνοικισμός των Μακεδόνων στη Στερεά Ελλάδα, κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα.

Διαβάστε επίσης:

 

 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook