Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την οργάνωση και λειτουργία των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη, δημοσιεύει νέα μελέτη για την Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα με τίτλο “Key Data on Early Childhood  Education & Care in Europe, 2019 Edition” (ECEC).

H Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα -που απευθύνεται στην πρώιμη σχολική ηλικία από τον παιδικό σταθμό έως και το νηπιαγωγείο- θεωρείται, όλο και περισσότερο, ότι θέτει τα θεμέλια της δια βίου μάθησης και ανάπτυξης.

H νέα αυτή έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ καταγράφει, μέσω δεικτών μέτρησης της ποιότητας των συστημάτων, την πρόοδο που σημειώθηκε σε βασικούς τομείς της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας. Τομείς οι οποίοι αναδεικνύονται στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για υψηλής ποιότητας συστήματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας Council Recommendation on High Quality ECEC Systems.

Στο πρώτο μέρος, η μελέτη δίνει μία  ολοκληρωμένη παρουσίαση της τρέχουσας νομοθεσίας και των οδηγιών που ισχύουν στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα στις Ευρωπαϊκές χώρες και καταδεικνύει τον συσχετισμό των διαφόρων πολιτικών που επιδρούν στις ζωές τόσο των παιδιών όσο και των γονέων τους. 

Στο δεύτερο μέρος της, η μελέτη σκιαγραφεί την εθνική εικόνα κάθε κράτους συνοψίζοντας τα κύρια χαρακτηριστικά κάθε συστήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας με πληροφορίες και διαγράμματα που αποτυπώνουν τη δομή του.  

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Μονάδας του Δικτύου  ΕΥΡΥΔΙΚΗ, στον σύνδεσμο:  https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/key-data-early-childhood-education-and-care-europe-%E2%80%93-2019-edition_en

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook