Επανέρχονται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία, στη θέση από την οποία είχαν παραιτηθεί, οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι παραιτήθηκαν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/1503-2012), προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την επάνοδο εκπαιδευτικών-υποψήφιων βουλευτών»

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αρ. πρωτ. Φ350/69/76675/Ε3/14-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
2. Το με αρ. πρωτ. 56810/Δ2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/21-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Σχετικά με την επάνοδο στην υπηρεσία εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι παραιτήθηκαν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/1503-2012), προκειμένου να ανακηρυχθούν υποψήφιοι στις Βουλευτικές εκλογές, σας γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί που δεν εξελέγησαν, επανέρχονται αυτοδίκαια στην ενεργό υπηρεσία, στη θέση από την οποία είχαν παραιτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3231/2004 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/11-02-2004), καθώς και στο αξίωμα που κατείχαν πριν υποβάλλουν αίτηση παραίτησης.

Δείτε το έγγραφο εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook