Συμπληρωματικές εγκρίσεις αναθέσεων διδακτικών ωρών στους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. Κ1/74257/13-04-2019 Υπουργικής Απόφασης που αφορούσε στις εγκρίσεις των αναθέσεων των διδακτικών ωρών για το εαρινό εξάμηνο 2019Α, εγκρίνουμε συμπληρωματικά αναθέσεις διδακτικών ωρών σύμφωνα με το από 10-07-2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:

Α. Εγκρίνουμε την ανάθεση τετρακοσίων ογδόντα έξι (486) διδακτικών ωρών εαρινού εξαμήνου 2019Α στους εκπαιδευτές ενηλίκων, ανά εβδομάδα, όπως δηλώνονται από τα Δ.ΙΕΚ ανά Περιφέρεια και όπως εμφανίζονται, τεκμηριώνονται και περιγράφονται στους συνημμένους ηλεκτρονικούς πίνακες οι οποίοι διαβιβάσθηκαν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Β. Εγκρίνουμε αναθέσεις εκατόν τριάντα επτά (137) διδακτικών ωρών εαρινού εξαμήνου 2019Α σε εκπαιδευτές ενηλίκων εκτός αξιολογικών πινάκων, ανά εβδομάδα, όπως δηλώνονται από τα Δ.ΙΕΚ

Γ. Εγκρίνουμε υπερβάσεις διδακτικών ωρών πενήντα εννέα (59) διδακτικών ωρών εαρινού εξαμήνου 2019Α σε εκπαιδευτές ενηλίκων, ανά εβδομάδα, όπως δηλώνονται από τα Δ.ΙΕΚ, ανά Περιφέρεια και όπως εμφανίζονται, τεκμηριώνονται και περιγράφονται στους συνημμένους ηλεκτρονικούς πίνακες οι οποίοι διαβιβάσθηκαν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Για την Απόφαση και τους σχετικούς πίνακες πατήστε εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook