Ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας ο Αλφαβητικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Λουξεμβούργο ΙΙ, Βρυξέλλες Ι (Berkendael), Βρυξέλλες ΙII μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων (Αρ. Προκήρυξης 35625/Η2/6-3-2019).

Δυνατότητα ένστασης έχουν μόνο: α) ο υποψήφιος που έγινε το πρώτον δεκτός στη διαδικασία επιλογής, δηλαδή ο εκπαιδευτικός … και β) η υποψήφια που την αριθ. πρωτ. 37699/10-3-2019 αίτηση. Οι ανωτέρω υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή μέχρι και 29-7-2019.

Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική  διεύθυνση [email protected]

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής θα προσκληθούν σε προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως μέσω του διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook