Τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. Φ2/75401/Δ4/10.05.2018 (Β΄ 1664) Υπουργική Απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου» ως προς τις αναθέσεις μαθημάτων της Β΄ και Γ΄ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ., ως εξής:

Α. Στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν με α΄ ανάθεση το μάθημα με τίτλο «Ιστορία Τέχνης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» της Β΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. προστίθεται ο κλάδος ΠΕ41, χωρίς άλλη μεταβολή στις αναθέσεις των τεχνολογικών-επαγγελματικών μαθημάτων της Β΄ τάξης του ανωτέρω Τομέα, όπως αυτές ορίζονταν στην υπ΄ αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β΄ 1664) Υπουργική Απόφαση.

Β. Στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών που διδάσκουν με α΄ ανάθεση σε όλες τις ειδικότητες της Γ΄ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ. το μάθημα ειδικότητας με τίτλο «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης» προστίθεται ο κλάδος ΠΕ41, χωρίς άλλη μεταβολή στις αναθέσεις των μαθημάτων ειδικότητας της Γ΄ τάξης του ανωτέρω Τομέα, όπως αυτές ορίζονταν στην υπ΄ αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β΄ 1664) Υπουργική Απόφαση.

Γ. Στον κλάδο-ειδικότητα ΠΕ87.01 που διδάσκει με α΄ ανάθεση το θεωρητικό μέρος του ειδικού μαθήματος Α: με τίτλο «Μικροβιολογία Ι» της Β΄ τάξης του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ. και το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων με τίτλους «Μικροβιολογία ΙΙ», «Αιματολογία», «Κλινική Βιοχημεία» και «Ανοσολογία» της ειδικότητας «Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων» της Γ΄ τάξης του Τομέα ΥγείαςΠρόνοιας-Ευεξίας των ΕΠΑ.Λ. δίνεται η δυνατότητα α΄ ανάθεσης και του εργαστηριακού μέρους των
προαναφερθέντων μαθημάτων με την προϋπόθεση ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδου-ειδικότητας ΠΕ87.01 κατέχουν ιατρική ειδικότητα αντίστοιχη με το μάθημα. Για τον λόγο αυτό, στις αναθέσεις μαθημάτων τωνανωτέρω περιπτώσεων προστίθεται η διευκρίνιση που ακολουθεί, χωρίς άλλη μεταβολή στις αναθέσεις των μαθημάτων του Τομέα:

«*Οι εκπαιδευτικοί κλάδου-ειδικότητας ΠΕ87.01 έχουν ως πρώτη ανάθεση ΜΟΝΟ το Θεωρητικό μέρος του
μαθήματος. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου-ειδικότητας ΠΕ87.01 μπορούν να έχουν ως πρώτη ανάθεση ΚΑΙ το
Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, εφόσον κατέχουν ιατρική ειδικότητα αντίστοιχη με το μάθημα»

Δείτε την Απόφαση εδώ

Η ισχύς της Απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook