Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα «Διπλασιασμός μονάδων συνθηκών διαβίωσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών».

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με τον διπλασιασμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρέτησαν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρθρο 5A του Ν. 3848/10, όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν.4283/14 (ΦΕΚ 189/Α΄/10-9-2014) «1. Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996 υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης.».

Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν ως αναπληρωτές στις σχολικές μονάδες της ανωτέρω διάταξης θα λάβουν διπλασιασμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης μέχρι και την έκδοση του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29-1-2019), με το άρθρο 67 του οποίου καταργείται η ανωτέρω διάταξη, ήτοι μέχρι 29-1-2019.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι εν λόγω εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν από το σχολικό έτος 2014- 15 έως 29-1-2019 σε περισσότερα του ενός σχολεία, ορισμένα εκ των οποίων δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες της ανωτέρω διάταξης, ο διπλασιασμός των μορίων θα γίνει αναλογικά.

Για το έγγραφο πατήστε εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook