Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου – Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1923-1936) 1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής

Του Άρη Ιωαννίδη

Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (1923-1936)

1. Οι συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. Ποια μεγάλη αλλαγή προκάλεσε κρίση ταυτότητας στην Ελλάδα, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή;
 2. Ποια ήταν η στάση των ανθρώπων απέναντι στα πολιτικά γεγονότα που ακολούθησαν μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή;
 3. Ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που καθόρισαν τη φυσιογνωμία της πολιτικής ζωής της Ελλάδας, την περίοδο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή;
 4. Ποιοι ήταν οι λόγοι που ωθούσαν τους αξιωματικούς να διεκδικήσουν τον πρώτο λόγο σε θέματα εσωτερικής πολιτικής;
 5. Ποιο ήταν το γεγονός που όξυνε ιδιαίτερα την πολιτική κατάσταση της Ελλάδας μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή;
 6. Ποια ήταν η σχέση κομμάτων – στρατού;
 7. Για ποιους λόγους οι ηγεσίες των κομμάτων παρουσίαζαν μεγάλη διάθεση για καταστρατήγηση του συντάγματος και ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής;
 8. Με ποιους τρόπους προσπαθούσαν οι κυβερνήσεις να εμποδίσουν την καταστρατήγηση του συντάγματος και ενίσχυσης των μηχανισμών καταστολής από τις ηγεσίες των κομμάτων;

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. «Με τη Μικρασιατική Καταστροφή … υπεύθυνοι για την Καταστροφή».
 2. « Η διαρκής υποβάθμιση … τη δικτατορία του».
 3. «Οι έκρυθμες καταστάσεις … στην άσκηση πολιτικής».
 4. «Οι αξιωματικοί διεκδικούσαν … και της έλλειψης αρχών» & «Η επιθυμία για επαγγελματική εξασφάλιση … αντικοινοβουλευτικά συστήματα διακυβέρνησης».
 5. «Αμέσως μετά την ήττα … θα είχε αποτέλεσμα»
 6. «Τα κόμματα με δυσκολία κατόρθωναν … ικανοί να ασκήσουν την εξουσία».
 7. «Οι ηγεσίες των κομμάτων … κοινωνικές συγκρούσεις».
 8. «Γι’ αυτούς τους λόγους …κατά τις ανάγκες τους».

Ερωτήσεις κλειστού τύπου, Σωστό/Λάθος:

 1. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, κανένα κόμμα δεν προέβαλλε πλέον την επιλογή της εδαφικής επέκτασης και του πολέμου.
 2. Η πλειονότητα των προσφύγων απέφυγε να ταχθεί στο πλευρό των Φιλελευθέρων.
 3. Η Μεγάλη Ιδέα αποτέλεσε για έναν σχεδόν αιώνα το θεμέλιο, στο οποίο πολλοί άνθρωποι βάσιζαν τον λόγο ύπαρξης του κράτους.
 4. Η διαρκής υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου ευρέων τμημάτων του πληθυσμού δεν επηρέασε ιδιαίτερα την εξέλιξη των κομμάτων, την περίοδο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.
 5. Οι συγκρούσεις συμφερόντων οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα ήλθαν εντονότερα στο προσκήνιο όταν σταμάτησε να βρίσκεται η εξωτερική πολιτική στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
 6. Η μόνιμη πολιτική αστάθεια, η διαρκής όξυνση που καλλιεργούταν από τα κομματικά επιτελεία και τα πραξικοπήματα των αξιωματικών επέφεραν κόπωση σε πολλούς ανθρώπους.
 7. Ο Ιωάννης Μεταξάς επέβαλε τη δικτατορία του, το 1936, με βία.
 8. Ο διχασμός της δεκαετίας 1910-20 και οι έκρυθμες καταστάσεις στην πολιτική ζωή της χώρας προκάλεσαν κρίση νομιμότητας του κοινοβουλευτικού συστήματος.
 9. Η διαρκής παρέμβαση των στρατιωτικών στην πολιτική και η χρήση βίας στην άσκηση πολιτικής καθόρισαν τη φυσιογνωμία της πολιτικής ζωής στην Ελλάδα, την περίοδο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.
 10. Οι αξιωματικοί, θωρώντας τον στρατό ως υπερκομματικό φορέα εξουσίας, διεκδικούσαν συχνά τον πρώτο λόγο σε θέματα εσωτερικής πολιτικής.
 11. Η δίκη και καταδίκη σε θάνατο πέντε κορυφαίων πολιτικών της αντιβενιζελικής παράταξης και του αρχηγού του στρατού της Μ. Ασίας, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας, δεν όξυνε ιδιαίτερα την πολιτική κατάσταση.
 12. Η κατηγορία σε βάρος των κατηγορουμένων στη δίκη των έξι ήταν βάσιμη, με αποτέλεσμα την εκτέλεσή τους.
 13. Η επιθυμία για επαγγελματική εξασφάλιση βενιζελικών και αντιβενιζελικών αξιωματικών δημιούργησε μια δυναμική διαρκούς παρέμβασης του στρατού στην πολιτική.
 14. Τα κόμματα απέφευγαν να χρησιμοποιούν τους αξιωματικούς προκειμένου να πετύχουν τα δικά τους βραχυπρόθεσμα σχέδια.
 15. Τα κόμματα ευνοούσαν τις εντάσεις, θεωρώντας ότι η πόλωση θα ενίσχυε την ενότητά τους.
 16. Το γεγονός πως η κοινωνία και τα προβλήματά της είχαν γίνει ιδιαιτέρως σύνθετα έδινε τη δυνατότητα στα κόμματα να ελέγξουν το πολιτικό παιχνίδι.
 17. Οι στρατιωτικοί ήταν εξίσου ικανοί τόσο στο να κάνουν πραξικόπημα, όσο και στο να ασκήσουν την εξουσία.
 18. Οι ηγεσίες των κομμάτων υποχρεώνονταν να έρθουν σε συνεννόηση με «ομάδες» αξιωματικών της επιλογής τους και να αποδεχτούν τα αιτήματά τους.
 19. Οι ηγέτες των κομμάτων πίστευαν πως τα σύνθετα κοινωνικά προβλήματα θα τα έλυνε μία ισχυρή δικαστική εξουσία.
 20. Τα κυβερνητικά κόμματα άλλαζαν το μέγεθος εκλογικών περιφερειών και χρησιμοποιούσαν πλειοψηφικό ή αναλογικό σύστημα, κατά τις ανάγκες τους. 

Απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό/Λάθος):

 1. Σωστό
 2. Λάθος
 3. Σωστό
 4. Λάθος
 5. Σωστό
 6. Σωστό
 7. Λάθος
 8. Σωστό
 9. Σωστό
 10. Σωστό
 11. Λάθος
 12. Λάθος
 13. Σωστό
 14. Λάθος
 15. Σωστό
 16. Σωστό
 17. Λάθος
 18. Σωστό
 19. Λάθος
 20. Σωστό

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Διαβάστε επίσης:

Ιστορία Προσανατολισμού – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη, «Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας»

Ιστορία Γ’ Λυκείου – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη, «Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση»

Ιστορία Γ’ Λυκείου – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη, «3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα, α. Το αγγλικό κόμμα»

Ιστορία Γ’ Λυκείου «3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα, α. Το γαλλικό κόμμα» – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη

Ιστορία Γ’ Λυκείου «3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα, α. Το ρωσικό κόμμα» – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη

Ιστορία Γ’ Λυκείου: Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής

 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook