Δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τα Προεδρικά Διατάγματα για την αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και τον διορισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού.

Πιο αναλυτικά:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79 (1)
Αποδοχή παραίτησης του Πρωθυπουργού Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την παραίτηση που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός Αλέξιος Τσίπρας του Παύλου, αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε την παραίτηση που υπέβαλε ο Πρωθυπουργός Αλέξιος Τσίπρας του Παύλου και τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του.

Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 80 (2)
Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 37 παρ. 1 και 2 και 35 παρ. 2 περίπτ. α’ του Συντάγματος.

2. Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019, από το οποίο προκύπτει ότι το Κόμμα της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) με Αρχηγό τον Κυριάκο Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου συγκέντρωσε την απόλυ πλειοψηφία των βουλευτικών εδρών, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγό του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) που διαθέτει την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτικών εδρών.

Το παρόν διάταγμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Για το ΦΕΚ, πατήστε εδώ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook